dikuŋkundi, akuŋkundɩ̄kʋ̄ŋ̄kʋ̄n̄dɩ̄, ɑ̄kʋ̄ŋ̄kʋ̄ŋ̄yɩ̄n., cl. 3, - 4objet de forme rondesth roundobjet de forme rondeNunnuŋfi bí dikuŋkundi.L'orange est ronde.nomiNominaliséNominalisednaabiŋkunti, naabiŋkuntibvoirVoirSeekúntí, kúntí, kúntì 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *