difiitildɩ̄fì:tɩ̄lɩ̄n., cl. 31dégonflementdeflating, defaltingvoirfìitī, fìitī, fīitì 22action de péterfartingdér.ubincilifu, bibincilifub