gbàntī, gbàntī, gbāntìgbɑ̀ǹtɩ̄, gbɑ̀ǹtɩ̄, gbɑ̄n̄tɩ̀v. intr.marcher avec fierté, parader;walk proudly, strut aboutmarcher avec fierté, parader;Kpèèmaan unaacimpɔɔn nín gbàntī puee yaa!Regardez comme le jeune homme marche avec fierté!voirVoirSeedigbantil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *