càntī, càntī, cāntìcã̀tɩ̄, cã̀tɩ̄, cã̄tɩ̀v. tr.1laisser, quitter;to leaveU cāntì u-nimpuu.Il a divorcé d'avec sa femme.He divorced his wifesynyàntī, yàntī, yāntì2permettre, occasionner; permit, allowUnimbɔti ń càntī án ŋá míǹ.Que Dieu permette que ça soit ainsiMay God allow this to be so.