dicóotildɩ̄có:tɩ́lɩ̄n., cl. 3déplantiondisplantationvoircóotí, cóotí, cóotì