uwannyafil, biwannyafiliibiʋ̄wã̄ɲɑ̄fɩ̀lɩ̄, bɩ̄wã̄ɲɑ̄fɩ̀lī:bɩ̄var.dial. T.uwannyaali, biwannyaaliibidér. dediwannyafiln., cl. 1, - 2vendeur.seller.