Search results for "Pull"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

lúq [luʔ] vt pull kéo syn: cavứh, tứngcf: tarlúq. 7.3.2.8. Pull. 7.3.2.4. Lift
Comments (0)

 

Comments (0)

 

pil [piːl] v pull out hair or feathers; cut?? nhổ tóc, hớt tóc; lông syn: pouih, rưq sit: pil xóuc; nomi: parpil; recp: tarpil; invol: tapil 7.3.2.8. Pull
Comments (0)

 

Comments (0)

 

póuch [pṵc] v pull (grass, hair, etc.) nhổ (cỏ) syn: buiq, rưc sit: póuch xác; nomi: parpóuch; recp: tarpóuch; invol: tapóuch 7.3.2.8. Pull
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

rưc [rɯːk] vt pull up; uproot nhổ syn: , , bưc 7.3.2.8. Pull
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

xaxơac [sasɯ̰ak] v pull (as buffalo) sit: luq xaxơac 7.3.2.8. Pull
Comments (0)