Search results for "achúh"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

achúh₁ [ʔacuh] n waterfall thác nước spec: daq achúh 1.3.2. Movement of water

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

a–ám [ʔaʔam] n.kin father cha; bố cpart: a–i; cl: náq, lám; title: par–ám cf: achiêc., achuôih., avóuq 1., achúh. 4.1.9. Kinship
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)