Search results for "chiuq"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ichiuq i–âq acâp réng [ʔicḭːwʔ ʔiʔɤʔ ʔakɤp rɛŋ] idiom patient nhịn nhụctarnhin cf: iláq bưih hân., lout.Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

anhuq [ʔaɲuːʔ] vt suffer chịu syn: chiuq cf: têq 1.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)