Search results for "lươn"

Comments (0)

 

adóng [ʔadɔŋ] pk n eel lươn pl dial.: adóung 1.6.1.4. Amphibian
Comments (0)

 

adóung₂ [ʔadṵŋ] n eel lươn 1.6.1.4. Amphibian

Comments (0)

 

aluông [ʔaluəŋ] n current; source dòng (nước); nguồn [Also source of wind, light, etc.] syn: aloung 1.3.2.1. Flow
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

líng [liŋ] vt collect (salary) lĩnh lường syn: lánh synl: lãnh lương (VN)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >