Search results for "mức"

a–ưi₁ [ʔaʔɯːj] pk quant much; many nhiều pl dial.: ê, âp cf: adơi.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

crep [krɛːp] vs much nhiều
Comments (0)

 

Comments (0)

 

dyít [ʄit] v dip; fetch, e.g., water múc syn: póuc sit: dyít daq; nomi: pardyít; recp: dyadyít 7.3.2.7. Take something out of something. 7.4.3. Get
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

limmo [lim.mɔː] sp. var. of li mmo₁, li mmo₂
Comments (0)

 

Comments (0)

 

mức [mɯk] n ink mức 3.5.7.1. Write (VN)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)