Search results for "ngéiq"

ngeiq [ŋḭːʔ] exp call of small buffalo tiếng kêu con trâu pk dial.: ngơaiq ngơaiq 1.6.4.3. Animal sounds
Comments (0)

 

Comments (0)

 

pangéiq [pa.ŋḭʔ] vi go away secretly kín, lanh pk dial.: pangayq, pôq ngayq catốq
Comments (0)

 

pidouh [pidṵːh] n actual day of feast syn: ngéiq, ntéiqsit: ingay pidouh
Comments (0)