Search results for "nnô"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

nneq nnoq [ʔən.nɛːʔ ʔən.nɔːʔ] exp wriggle uốn éo 7.1.9. Move a part of the body (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

nnô [ʔən.noː] pk ndô det this này syn: , ndô 1 pl dial.: nnéh
Comments (0)

 

nnoap [ʔən.nṵap] n petal; pod cánh hoa; vỏ cf: piêr. 1.5. Plant. 1.5.1. Tree
Comments (0)

 

nnôi [ʔən.noːj] pc vt scold; reprimand chửi rủa syn: mmai mpính pl dial.: anôi 3.5.1.8.4. Gossip
Comments (0)

 

nnôi mpính [ʔən.noːj ʔəm.piɲ] vt scold; reprimand chửi rủa syn: mmai Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

nnou [ʔən.nṵː] n.kin family of wife, in-laws gịa đình của vợ [I.e., family from whom ego’s family takes wives.] syn: anéh cpart: khơi-amoq 4.1.9. Kinship
Comments (0)

 

Comments (0)

 

nnóuq [ʔən.nṵʔ] pk n peelings pl dial.: ndoh; pa dial.: nnóq 5.2.1.2.1. Remove shell, skin
Comments (0)

 

om [ʔɔːm] pk vt winnow sàng syn: pi–om pl dial.: oum 6.2.6.1. Winnow grain
Comments (0)

 

Comments (0)

 

oum₂ [ʔṵːm] v winnow grain xang gạo syn: pi–oum caus: pa–oum; causrecp: par–oum; recp: tar–oum cf: yéiq.
Comments (0)