Search results for "sense; feel a sensation"

mmứnʔəm.mɯnvtsense; feel a sensationNháng papi papoi bui, lâyq ngâh mmứn ngot.We talked happily, not feeling hungry.cfxángcaus: paxáng; recp: tarxáng
Comments (0)