Search results for "soot"

Comments (0)

 

cammáng cammingkəm.maŋ kəm.miːŋexpdescriptive of blackened as by sootcfcamáng
Comments (0)

 

tallâng ramưltəl.lɤŋ ramɯːlnsoothsayer; fortune teller; prophet
Comments (0)

 

tanghoitəŋ.hɔːjnsootsyncamáng
Comments (0)