Search results for "tanh"

Comments (0)

 

báq catánh [baʔ kataɲ] pa; pk vs moderately salty mặn vừa cho ăn pl dial.: catéinh 5.2.3.3.2. Salt. 2.3.3. Taste Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

chrốh bo [croh bɔː] pa vp stop raining hết mưa, tạnh mưa pl dial.: trốh 1.1.3. Weather. 1.1.3.3. Rain
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tanh [taːɲ] v weave đan; dệt caus: patanh; nomi: partanh; recp: tartanh; invol: tatanh; rep: titanh cf: clanh. 6.6.4.2. Weaving baskets and mats
Comments (0)

 

Comments (0)

 

tanhúng [ta.ɲuŋ] vi gather together họp; hợp [Perhaps only as 2nd part of rchúng_tanhúng or tarróuq_tanhúng. ]
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

clanh [klaːɲ] callanh vt braid đan caus: paclanh; recp: tarclanh; invol: taclanh; rep: caclanh; nomi: callanh cf: cléinh., véinh., tanh.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)