Search results for "tarcaoq"

Comments (0)

 

tarcaoq tarcuôn [tər.kaːwʔ tər.kuən] vi make charges against each other kiện cáo Reciprocal, Binomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

tarkiên tarcaoq [tər.kiən tər.kaːwʔ] vi sue each other kiện cáo nhau Reciprocal, Binomial (cmpd, redup) (VN)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)