Search results for "tarmôt"

tarmot [tər.mɔːt] pk adv just right [Of saltiness.] pl dial.: tarmai cf: arêng.
Comments (0)

 

tarmôt [tər.moːt] n.kin son-in-law con rễ cpart: tarmai 4.1.9. Kinship
Comments (0)

 

arêng [ʔareːŋ] pk adv too salty mạn quá pl dial.: báq cf: tarmot.
Comments (0)