Search results for "tarpu"

crêng tarpưnkreːŋ tər.pɯːnvsignorant and stubborn (heart)
Comments (0)

 

tarputər.puːnmangosynculay tuôlcfprêlcl: callong; spec: prêl tul1.5.1Tree1.5.5Parts of a plant
Comments (0)

 

tarpúh tarpengtər.puh tər.pɛːŋvibeat each other; beat sticks together
Comments (0)

 

dơi2dɤːjnlifetimeCurốq chom ngéq dơi ki náq noi pe alếh íh tarpúh mốh tarcốh avil.Owl knew all lifetime so said brothers-in-law not hit each other mốh_tarcốh top of head.Mâh dơi cư ân bưih yốh cheit cư iyư achai.In my lifetime that I am not yet dead I will remember you.synpang2synl:dơi8.4.1Period of time2.6LifeVN
Comments (0)

 

mốh tarcốhmoh tər.kohexpsoft spot (guessed from context)Curốq chom ngéq dơi ki náq noi pe alếh íh tarpúh mốh tarcốh avil.Owl knew all lifetime so said brothers-in-law don’t hit each other on the soft spot on top of head.fontanelle
Comments (0)

 

pứmpɯmvtbite (of pigs)Alic tarpứm.The pigs bite each other.
Comments (0)

 

adơaradṵarvtspank; slap-on-backcfpáhnomi: parpáh; recp: tarpáh; invol: tapáhpúhrecp: tarpúhtapnomi: tarnap; recp: tartap; invol: tatap
Comments (0)

 

culay tuôlkulaj tuəlnmangosyntarpucl: callong, culay, tôm

culay tuôlmango

Comments (0)

 

ngéngŋɛŋvbeat fiercely at head with sticksynngesit: púh ngecfacóhpl dial.: acóuhapât1kidoarpúhrecp: tarpúh
Comments (0)

 

peng2pɛːŋnbeat on hand or beat small animal on headDiêiq lư ngai púh ngai peng.Very painfully they beat and beat.synpúhrecp: tarpúh1.6Animal
Comments (0)

 

prêlpreːlnmango (medium size variety)syntulcftarpucl: callong, culay, tôm
Comments (0)