Search results for "thiu"

malméo [məl.mɛw] vs filthy like a devil bẩn thỉu, dơ dáy sit: malméo arâq pináh
Comments (0)

 

pi–uih [piʔuːs] vs soured; stale thiu [Of food.] cf: a–uôc., nxóuq. 8.3.7.8. Decay
Comments (0)