Search results for "váq₁"

Comments (0)

 

váq₁ [waʔ] vt borrow indefinitely vay [Money, food.] nomi: paváq, parváq; recp: tarváq cf: manh. 6.8.5. Borrow
Comments (0)

 

Comments (0)

 

manh [maːɲ] vt borrow mượn một chút [clothes, tools; For short time.] caus: pamanh, tamanh; nomi: parmanh; recp: tarmanh cf: mươn., váq. 6.8.5. Borrow
Comments (0)