Vietnamese - Pacoh


a


a ha!
a rê
a–em út
ai ăn mình chịu
ai đó
alêr
an ninh
an ủi
an-ủi
anh (em) rể
anh (em) vợ
anh cả
anh chị
anh chị em
anh của em gái
anh em ruột
anh họ
anh nhạc
anh rể
anh-náng
anh, chị, etc.
anh/chị
anh/em/chị ấy, vân vân
aó quần có vết nhiều
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >