Vietnamese - Pacoh


*
(
4
a
b
c
d
đ
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
x
y

t


the
ta thán tự chỉ sự trúng đíchtươiq
Ta-ôiCantua canhchứngunspec. comp. form ofCantua
táchparôp
tách raparôp nday
tách trealốq abúng
tách, nỏtát
tai bơpapat2
tại đótuki
tai nạnyúc bác
tại saovi imoimo2 2
tại vìcouyoaqcóq3
tạm thờiidơ1
tàn héoxéuq tráh