Vietnamese - Pacoh


(
4
a
ă
â
b
c
d
đ
e
ê
g
h
i
k
l
m
n
o
ô
ơ
p
q
r
s
t
u
ư
v
x
y

t


the
ta thán tự chỉ sự trúng đíchtươiq
Ta-ôiCantua canchứngunspec. comp. form ofCantua
táchparôp
tách raparôp nday
tách trealốq abúng
tách, nỏtát
tai bơpapat2
tại đótuki
tai nạnyúc bác
tại saovi imo
tại vìcouyoaqcóq3
tạm thờiidơ1
tàn héoxéuq tráh
tán thán tứ bày tỏ lòng tứi giậnruyh