Search results for "curu rmưl"

curu rmưl [kuruː ʔər.mɯːl] (curu ramưl) curu ramưl
Comments (0)

 

rchâng rmưl [ʔər.cɤŋ ʔər.mɯːl] n sorcery phù thủy cf: curu rmưl. Binomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

curu ramưl [kuruː ramɯːl] (curu rmưl) curu rmưl
Comments (0)