Search results for "tứng₂."

Comments (0)

 

keq₂ [kɛːʔ] n vertical sides of field [On side of mountain.] cf: túng., tor., ngkê.
Comments (0)

 

ngkê [ʔəŋkeː] n top of field spec: ngkê piday cf: keq., tor., piday., túng.
Comments (0)

 

tor [tɔːr] n border, edge, shore, borders of field bờ spec: tor biên, tor tarlóung cf: ngkê., túng., keq. 1.3.1.5. Island, shore. 1.2. World. 8.6.6. Edge
Comments (0)