Search results for "âq"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cadyiaq [kaʄiəʔ] pa; pk n.kin husband chồng pl dial.: cayâq
Comments (0)

 

Comments (0)

 

calang daq [kalaːŋ daːʔ] n pelican con chàng ve 1.6.1.2. Bird (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

calláq [kəl.laʔ] n prop, window stick chốt cửa spec: calláq llóung cf: cláq., clóq.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

calơ li pari tiaq [kalɤː liː pariː tiəʔ] n long friendship bạn thân lâu [Pari is Lao for ‘husband’s friend’.] Multinomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

caneaq [kanḭaʔ] n caregiver rt-v: keaq
Comments (0)

 

Comments (0)

 

canháq [kaɲaʔ] v put into bỏ vào syn: chong, cacháqinvol: nháh canháq
Comments (0)

 

caq [kaːʔ] vt straighten out a hook mở lưỡi câu nomi: parcaq; recp: tarcaq; invol: tacaq; instr: pla cf: ticaq.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

câq₁ [kɤʔ] v kick sideways; kick backwards; stamp đá caus: pacâq; nomi: parcâq; recp: tarcâq; invol: tacâq cf: choih. 7.7.3. Kick
Comments (0)