Search results for "i"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

achóuc [ʔacṵk] vs fall short thiếu; không dủ [Aim for target, but hit low.] syn: nchóucant: ticouiq
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

achuôih [ʔacuəs] n.kin great grandfather ông cố; cụ (ông) cl: náq; cpart: achêh, acáq cf: achiêc., a–ám., chuôih., avốq. 4.1.9. Kinship pa
Comments (0)

 

Comments (0)

 

achuôl [ʔacuəl] n large vine that poisons fish cây lay hay cl: ntrayh; spec: ntôm achuôl cf: truôh., achul. 1.5. Plant. 2.5.3.2. Poison
Comments (0)

 

achuôn [ʔacuən] vt encourage; flatter động viên; khích lệ [By praising good work.] syn: páh tupưq,
Comments (0)