xât

tupuôiq

tóung₁

tóung₁ [tṵŋ] vt tie to; tie up buộc, cột Tóung o téih. Tie up tightly. pa dial.: kín; nomi: patóung, partóung; recp: tartóung; invol: tatóung cf: cloi., tean., coat 1. 7.5.4. Tie

teang₂

tean

tarloaiq

táng

takéoq

tacloi

loar₁