waadoPl. waadoojinparapluieA laymaaru; FT parsal; FT waado; M deesewal