baagolnagrmoisson (période ou activité)Baagol maarooji ko e lewru nofambar lannata.La moisson de riz s'achève pendant le mois de novembre.voircoñalwa'ugol2syncoñal