Browse Pyam

a
b
ɓ
c
d
ɗ
e
f
g
h
ɦ
i
j
k
l
m
n
p
r
s
t
v
w
y
z

t


ta4˧taarən˧ ˧ vto takekarba
ta5˦prontheysun (wakilin suna
ta2˨pron3pl
ta3˨pronheya (wakilin suna).
ta1˧vstinkharbi
taa tɑː˨vhe hasya
taagiyatɑːɡijɑ˨ ˧ ˨ɓataagiya˧ ˨ ˧ ˧nhat, caphula
taanangtɑːnɑŋ˨ ˨vthey've given me.sun bani
taarəntɑːɾɨn˧ ˧nsixshida
taari 2tɑːɾi˧ ˧v1collecting.karɓowa2receiving.karɓewang taari ɗye moka ng nuu.I will receive it from him ang give it to you.zan karɓo daga wurin sa in baka
taari 1tɑːɾi˧ ˨v1welcome him/her.marabce shi/ta2accept him/her.amince da shi/ita
taaristɑːɾis˧ ˧vcollecting (harbitual).karba (kulayomi).
taawustɑːws˦ ˦vthey have found.sun samu
tabarnatɑbɑrnɑ˨ ˨ ˦tabarna˦ ˦ ˦nmat.taburmaɓa Pyam ta yi loi tabarna jala the Pyamites are experts in weaving mat.Fyemawa sun iya saka taburma da kyau.
tabarnamat.
tabarna-hadetɑbɑrnɑhɑdɛ˨ ˧ ˧ ˨ ˨tabarna-hade˦ ˦ ˦ ˨ ˨nmattresskatifa
tabottɑbot˧ ˧cikamadjthe remaining, still left or still existing.saura, raguwanəng tabot ahaɗying paa. give me the remaining foodba here.ni sauran abincin a nan.
taɓatɑɓɑ˧ ˧ncigarette.sigari
taɓulletɑɓullɛ˧ ˧ ˧na tree with yellow plum-like fruits. Same as mamuna.sada
tadaramtɑdɑɾɑm˧ ˨ ˨adja kind of taste that sticks to the tongue.bauri
tahitetɑhitɛ˧ ˧ ˧advdifferences reconciled.sasanta bambanci
tahya-taɗətɑhjɑtɑɗɨ˧ ˧ ˧ ˨time, time. Answer to once upon a time in story telling.ta zo mu ji ta (tasuniya).
taitɑi˧v1to shoot.yin harbi ta tai na tuɓwi he shot him with an arrowya harbe shi da kifiya.2sting.harbawalyeng ta tai scorpion stunk himkunama ya ɗana masa.
tajamtɑd͡ʒɑm˧ ˧adj1enough, being enough.ya isa.ahai wuka marai tajamu what you are doing is enough for youabinda kake yi ya ishe ka haka.2satisfied.gamsuwa.
taktɑk˧pronthey willzasu
takatɑkɑ˧ ˧pronthey are, they were, they are on. See wukasuna