Browse Pyam

a
b
ɓ
c
d
ɗ
e
f
g
h
ɦ
i
j
k
l
m
n
p
r
s
t
v
w
y
z

y


ya˧yiya˧ ˨n1road, wayhanya2opportunity.dama
ya-hakwenjɑhɑkwɛn˧ ˧ ˧nexitmafita.
yafəkjɑfɨk˨ ˧nan axegatari
yafukyafəkan axe
yala2jɑlɑ˧ ˦nA peel of skin on the side of finger nails.fata da ke ɓaruwa a gefen farce(Dan uba).
yala1jɑlɑ˧ ˨n1grandson or grand daughter.jik2similarity.kamani yala nang a wom haigrand son is sickJika na bashi da lafiya. my
yala-kwargish-wijɑlɑkwɑrɡiʃwi˧ ˧ ˨ ˨ ˦na perennial plant that grows tall and looks similar to the sun flower.wani itace mai
yaladumlajɑlɑdumlɑ˧ ˨ ˨ ˨na tree of the baobab family.wani itace mai kamanin ta kuka.
yalaɗəraanjɑlɑɗɨɾɑːn˧ ˨ ˨ ˨ngreat grand children, relation, kinsman.tattaɓa kunne
yammajɑmmɑ˨ ˨yamma˦ ˦nfemaleta mace ɓashin mbyang tak yammai gurup All of the woma's children are female"ya'yan matan 'yan mata ne dukansu.
yamorjɑmor˧ ˧narmy wormwasu irin susosi masu fita su ci hatsi da ciyawa.
yamyamjɑmjɑm˨ ˨adjsameness.kamani, ɗayantuwa
yanjɑn˨nbuffaloɓauna
yang1jɑŋ˨vto plough.kaftu
yang2jɑŋ˧yang˦ncorn stalkƙara
yara'ajɑɾɑʔɑ˦ ˦ ˦nA plant use for dying materials into yellow colour in Pyam culture. Same as masunzuna.
yatjɑt˨nelephantgiwa yat ta gansa ɓakon mo gurup All those trees were falling by an elephantgiwa ne ya ka da waɗancan itatuwa duka.
yatelephant
yawuljɑwul˧ ˧nwindowtaga
yazhamjɑʒɑm˧ ˧nanimal tractlabi
ye˦na climbing plant with white flowers and produces sour eatable fruits.ciwo
yeerjɛːr˨vmove frommatsa
yeerajɛːrɑ˧ ˨yeeran˧ ˨vmove towardmatso kusa, gusa
yeksajɛksɑ˦ ˨vself shift or move away from or close to. See yera-paa, yera-pət and yera-piimamasa can
yenjɛn˨ninsufficiency.kasa
yensajɛnsɑ˧ ˦vbe narrowmatsatse, suke
yepyepjɛpjɛp˧ ˧vfill to capacity or to the brim.cikakke ta shiliya yukəng yepyep He filled him the guinea corn to the brimya cika masa dawan a cike

  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >