Browse Kroumen Piè

a
b
c
d
e
ɛ
f
i
k
kp
l
m
n
ŋ
o
ɔ
p
r
s
t
u
w
y

s


sa v fatiguer, se; échouer; épuiser, se
Sama (heinnyrɔ)
sara v CIRC 'crɛɛn di ‑ʋn sara
sasrɛɛ ref: gbʋlʋʋ. adj maigre, mince (humain) ɛ ‑ha sasrɛɛ, ɛ 'ya sasrɛɛ ‑ha il est / n'est pas maigre ref: gbʋlʋʋ.
së wö v appuyer (se) së dɛ wö appuyer qc contre
sëlë ref: sölö.
sërë 'ö dɛ 'yiɛ‑ v CIRC lâcher ref: ‑ha dɛ wiân.
si part si ö juste, il y a un moment si la il y quelque temps, longtemps
siâ (tu)
Siri n pr. m.
sɩ sɛ sʋ sɔ sa AUX + PR
sɩsa nom-v fatigue
sölö ref: sëlë. n coll. manioc