Search results for "និយាយ"

និយាយ កិ. ទ្រង់​មាន​ព្រះ​បន្ទូល, ទ្រង់​មាន​ព្រះ​តម្រាស់, ព្រះ​សវនីយ (ព្រះ​អគ្គ​មហេសី)
Comments (0)

 

និយាយការ កិ. ទ្រង់​មាន​ព្រះ​រាជ​ឱង្ការ
Comments (0)

 

និយាយចំពោះ កិ. ទ្រង់​ប្រារព្ធ
Comments (0)

 

និយាយបន្លឺឱ្យដឹង កិ. ទ្រង់​ប្រារព្ធ
Comments (0)