បញ្ជី​ពាក្យសាមញ្ញ

 

អ្នក​អាច​ចុច​លើ​ពាក្យ​សាមញ្ញ​ណា​មួយ​​ដើម្បី​បើក​មើល​រាជសព្ទ​នៃ​ពាក្យ​នោះ។កង
កងកន់
កង្វេរ
កជើង
កញ្ចក់ឆ្លុះ
កញ្ជ្រឹល
កដៃ
កន្តើយព្រងើយ
កន្ត្រៃ
កន្ថោរតូច
កន្ថោរ​ធំ
កន្ទក់លាងដៃ
កន្ទូតអូង
កន្លើត
កន្សែងជូតខ្លួន
កន្សែងជូតដៃ
កន្សែងជូតមាត់
កន្សែងជូតមុខ
កន្សែងជួតក្បាល
កន្សែងទ្រាប់ថ្វាយបង្គំ
កំភួនជើង
កំភួនដៃ
កម្រាល, កន្ទេល, ចៀម​ចំ, ព្រំ
កម្លាំងកាយ
  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >