សេចក្ដី​ថ្លែង​អំណរ​គុណ

 

ព្រះ​ថេរៈ៖

  • ព្រះ​មហា​ព្រហ្មមុន នាម អ៊ូ
  • ព្រះ​ភិក្ខុ ធម្ម​សិរិ នាម សុវណ្ណ

​ឧបាសក​៖

  • ព្រះ​វរវោហារ នាម កែវ ក្រុម​រាជ​បណ្ឌិត្យ
  • អាចារ្យ ម៉ូត រាជ​លេខានុការ ក្នុង​សម្ដេច​ព្រះ​រាជ​អយ្យកា
  • មហា ទិន​ ហួត ក្រុម​ពុទ្ធ​សាសនបណ្ឌិត្យ មក​ជួយ​រើស​សព្ទ​ណា គួរ​ប្រើ​ឱ្យ​សម​បែប​ខ្លី​ម្ដង​ទៀត​ជា​គ្រា​ទី​៣។

អ្នក​វាយ​អក្សរ​ឡើង​វិញ​ជា​សៀវភៅ​អេឡិច​ត្រូនិក៖ អាក្បាល​ធំ (https://www.akbalthom.com/)

អ្នក​វាយ​អក្សរ​ឡើង​វិញ​ជា​បទានុក្រម​អេឡិចត្រូនិក៖ អក្ខរាវិរុទ្ធ​ភាសា​ខ្មែរ​ (https://khmerspelling.wordpress.com/)