វាចា​អ្នក​វាយ​អក្សរ​សាឡើង​វិញ​ធ្វើ​ជា​សៀវភៅ​អេឡិច​ត្រូនិក (E-book)

 

     សៀវភៅ ក្បួន​រាជ​សព្ទ ដែល​មាន​ចំណង​ជើង​ដើម​ថា ក្បួន​រាជ​ស័ព្ទ បាន​រៀបរៀង​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើ​តាំង​ពី​ឆ្នាំ ១៨៥៥ រហូត​មក​ដល់​ឆ្នាំ​ ១៩២៩ ទើ​ប​យក​ទៅ​បោះ​ពុម្ព​ដោយ​មាន​សេចក្ដី​វែង ដោយ​សារ​ប្រើ​អស់​ទើប​មក​ដល់​ឆ្នាំ​ ១៩៤១ ក៏​ចាប់​​បោះ​ពុម្ព​ម្ដង​ទៀត​ដោយ​សង្ខេប​យក​តែ​ពាក្យ​សំខាន់ៗ និង​តម្រៀប​តាម​ព្យញ្ជនៈ​ដើម្បី​ងាយ​ស្រួល​ចាំ។

     ខ្ញុំ​អាច​សន្មត​បាន​ថា​សៀវភៅ​ក្បួន​រាជ​សព្ទ​នេះ គឺ​បោះ​ពុម្ព​នោះ​ឆ្នាំ​ ១៩៤១ ដោយ​រៀប​ពុម្ព​អក្សរ​ ព្រោះ​មិន​ទាន់​មាន​កុំព្យូទ័រ​ទេ។ សៀវភៅ​នេះ​ប្រហែល​ជា​បោះ​ពុម្ព​ ដោយ​មិន​ផ្អែក​លើ​ វចនានុក្រម​សម្ដេច ជួន ណាត ទេមើល​ទៅ ព្រោះ​មាន​ពក្យ​ខ្លះ​សរសេរ​ខុស​ពី​វចនានុក្រម ដូច្នេះ​ខ្ញុំ​ក៏​កែ​​ពាក្យ​ខ្លះ​ដែល​ខ្ញុំ​ដឹង​ថា​ខុស មក​តាម​វចនានុក្រម​ជួនណាត​ វិញ គួរ​ពុំ​គួរ​សូម​អធ្យា​ស្រ័យ។

     សៀវភៅ​ ក្បួន​រាជ​សព្ទ​ ដែល​ខ្ញុំ​វាយ​អក្សរ​ឡើង​វិញ​ធ្វើ​ជា​សៀវភៅ​អេឡិច​ត្រូនិក​នេះ​គឺ​សម្រាប់​អាន​និង​ស្វែង​យល់ មិន​សម្រាប់​យក​ទៅ​បោះ​ពុម្ព​ទេ ព្រោះ មិន​ផ្លូវ​ការ គ្មាន​អ្នក​ត្រូត​ពិនិត្យ ផ្ទៀត​ផ្ទាត់ ដូច្នេះ​ខ្ញុំ​មិន​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​នូវ​រាល់​ពាក្យ​ដែល​បាន​សរសេរ​ខុស​ដោយ​អចេតនា​ឡើយ។

__________________________

ភ្នំពេញ, ថ្ងៃ​ទី ២៧ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៣

អាក្បាល​ធំ

ព័ត៌មាន​សៀវភៅ៖

  • ឈ្មោះ​សៀវភៅ៖ ក្បួន​រាជសព្ទ (១៩៤១)
  • ចេញផ្សាយ​ដោយ៖ ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ
  • ធ្វើជា សៀវភៅ​អេឡិចត្រូនិក​ដោយ៖ អាក្បាល​ធំ (២០១៣)
  • ទីតាំង​ទាញ​យក៖ ប្លុក​អាក្បាល​ធំ (www.akbalthom.com)