Browse Rungus

a
b
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
v
w
y
z

h


haanBMperkataan yang digunakan untuk menggesa kerbau berjalanHaan ambau! Pamanau banal.BMHaan! Cepat jalan wahai sang kerbau.
habaBMtumbangEngcollapse, topple, fallMomurut oku po dilot uva do haba do nizuw.BMSaya mahu pergi mengutip buah pokok kelapa yang tumbang.mangahabaBMmenumbangkanEngfall, lean towardsOsusa mangahaba dino kazu dino tu olombon no.BMPokok kayu itu susah ditumbangkan kerana batangnya sudah besar.nongohabaBMsemuanya tumbang, semuanya rebahEngeverything collapsed, all fall downNongohaba i parai tokou sid ranau.BMPadi kita di sawah semuanya rebah.pinopihaba-habaBMdigoyang-goyangkan kiri ke kanan
haba-habalhabalBMkhabarEngnews, tale, rumourNunu no haba-habal dikou sid Labuan?BMApa khabar kmu di Labuan?
habalBMkhabar, beritaEngnews, tale, rumourNunu habal nu?BMKamu apa khabar?EngHow are you?haba-habalBMkhabarEngnews, tale, rumourNunu no haba-habal dikou sid Labuan?BMApa khabar kmu di Labuan?kahabaranBMsebab untuk mengkhabarkanEngreason to informNunu kahabaran dikou di Osong, sumakit yosido diri.BMApa tujuan kamu mengkhabrkan kepada Osong, sedangkan dia juga sakit.kapangahabalBMmemberitakan, memberi khabar, memberitahu ceritaEngtell, spread news, storyTagal nong kapangahabal no sid ulun ong baiko hal do minioduw minisavo, kamalu.BMTidak perlu memberitakan kepada orang lain jika bertengkar suami-isteri, memalukan.mangahabalBMmengkhabarkan, menyampaikan berita, memberitahuEngtell, relate a story, newsMangahabal oku dikou dot, neduan no ginavo i Odu di kasarap.BMSaya mahu mengkhabrkan kepada kamu yang Nenek kamu telah meninggal tadi pagi.minangahabalBMmemberitahu, mengkhabarkanEnginform, tell (news)Nokosombol minangahabal siti it anak di Mason dot aso no sino it idi dau.BMAnak Mason ada datang ke sini tadi mengkhabrkan yang ibunya telah meninggal.nihabalBMmengkhabarkan, memberitahuEngtold, informNihabal ku sid molohing ku ino buatan dikou momobog dohon sid sikul.BMSaya memberitahu ibubapa saya tabiat kamu memukul saya di sekolah.pahabaroBMmengkhabarkan, beitahuEnginform, tell (news)Pahabaro dikou si dohon ong kouli kouno sid kampung do minggu.BMBeritahu saya sekiranya kamu dapat balik ke kampung hujung minggu.EngDo inform me if you can go back to our village this weekend.pangahabaranBMtempat mengkhabarkanEngperson to informIsai pangahabaran ku ong kopunovot kou sid tanga ralan?BMSiapa tempat saya menghabarkan berita jika kamu terlibat kemalangan di jalan?pinahabalBMmemberitahuEngtoldIsai pinahabal si dikou do sumakit oku?BMSiapa yang memberitahu kamu yang saya sakit?
habarai
habpangBMsilangEngcrossI boros dahai sid dikou okonko mihabpang, dot “O” om “Amu”.BMPerkataan kami kepada kamu bukan bersilang yang, "Ya" dan "Tidak".mihabpangBMbersilangEngintersectI boros dahai sid dikou okonko mihabpang, dot “O” om “Amu”.BMPerkataan kami kepada kamu bukan bersilang yang, "Ya" dan "Tidak".
hadaBMrataEngeven(ly), levelmangahadaBMmeratakanEngflatten (of undergrowth), press down steamroll jungleMangahada oku po do gamaon ku sulap-sulap silod govuton tagag.
hadanBMpengsanEngfaint, unsconsciousHadan no sino miinum. Amu ma milod ingutan to muli ong ikau.BMMinumlah kamu (arak) sampai pengsan di situ! Kamu tidak mahu mendengar apabila dibawa balik.EngYou just stay and drink yourself unsconscious, since there's no getting you to come home with me!ahadanBMpengsanEngfainted, unconsciousAhadan do talou dati ikau dino ong alaid no, tu bai gizuk nga ontodko kotindak rumosi.BMKamu mungkin takut sampai pengsan suatu masa nanti, kerana kamu sampai terlompat-lompat kegelian hanya disebabkan seekor ulat.EngOne day you'll faint from cowardice, if you jump with fright just from a worm!huhumadanBMsawanEngepileptic, sufferer of epilepsyIlot anak di Masan dilo kisakit do huhumadan.BMAnak Masan itu menghidap penyakit sawan.EngMasan's son/daughter is an epileptic.humadanBMpengsan, tidak sedarkan diriEngfaint, knocked outHumadan oku diti ong amu engkadan oku dikou monuki.BMSaya akan pengsan kerana mabuk kerana kamu tidak berhenti-henti memberi saya minuman keras.EngI'll faint, if you don't stop giving me more (alcoholic) drink.
hadtongBMgemuk, besar (manusia)Engshort and stocky, of personAhadtong koulun mang ilo savo di Maslina dino.BMSuami Maslina seorang yang pendek dan besar.EngMaslina's husband is short and stocky person.
hagaiBMkeluarEngchronic terminal illness or diseasepadhagazanBMberansur pulihEngrecover health
hagavo1BMsejenis pokok buah-buahan (asam manis)Engkind of plum
hagavo2BMtanda hitam kecil di kulit sejak lahir, tanda lahirEngmole, birth markVaro hagavo sid lapap hakod diot anak.BMBayi itu mempunyai tanda lahir pada tapak kakinya.Eng The baby have a birthmark on his/her sole.
hagoBMcepatEngquick, fast, hurryHago kou no mamanau, eduanan kou.BMKamu jalan cepat, nanti kamu ketinggalan.EngWalk faster, or you will be left behind.ahagoBMcepat, segera, pantasEngfast, quickAhago no muli yalo tu, tisobu oku ka.BMDia balik segera kerana hendak kencing.EngHe wants to go home quickly, because he needs to pee.ahago-hagocfarauBMterburu-buruEngrush, hurryAhago-hago okoi mamanau muli ong biano.BMKami balik dengan terburu-buru kali ini.EngWe are rushing home this time.hiumagoBMdengan kadar segeraEngquickly, instantlyHiumago no yoti muli tu norongou do nokopunovot it anak tohudi dioti mimomoi.BMMereka balik dengan segera apabila mendengar yang anak bongsu mereka mendapat kecelakaan semasa bermain.EngThey rushed home when they heard that their youngest child had had an accident when playing.humagoBMhendak cepatEngbe in a rush, be in a hurryHumago oku diti, amu no kenud oku do makan po.BMSaya mahu cepat, tidak dapat tunggu sehingga waktu makan.EngI'm in a rush, I can't wait to eat first.synlumangkaslangkaskinahahaga'aiBMdengan segeraEngimmediatelyMinamanau mokiubat dara, kinahahaga'ai korikot sid rumasakit tu neksidon, gam inongoi dot ambulan.BMHendak berjalan untuk mendapat rawatan kiranya, dengan segera sampai ke hospital kerana terlibat kemalangan, dan dijemput oleh ambulance.mangahagoBMcepat (mengarahkan agar cepat)Engrush someoneIngkod mangahago makan, ogulanan oku.BMJangan mengarah untuk cepat makan, nanti saya tercekik.EngStop rushing me when I eat, or I'll choke over my food.
hagutBMturut serta, campur tanganEngtake part, participate, get involvedKadan no hagut silod pioduhan dot ongoulun.BMJangan turut serta dalam pergaduhan.EngDon't get involved when people are fighting/arguing.
hahandatanhondotBMpapan pemotong (papan memasak)Engchopping board, meat boardSiombo i hahandatan ku momogis tu asot emot ku sitid ropuhan?BMDimana papan pemotong saya untuk memotong daging? Tiada saya nampak sini dapur.synpongoridisanunspec. comp. form ofridis
hajangBMdapat, jumpaEngencounter, found, to incursynbambolEngexperience, go through, happenBMrambangnahajanganBMdidapati, dialamiEngfound, experiencedNahajangan ku no i siin naratu sid sunsud kosodop.BMSaya sudah jumpa duit yang terjatuh di bawah rumah semalam.najanganBMmengalami akibat, kesanEngconsequnces (of), effected byAraat najangan nu tu amu ko mongining tiagon do molohing.BMKamu mengalami kesan buruk sebab kamu tidak mendengar apabila ibubapa menegur amu.nakahajangBMterjumpa, bertembung (secara tidak sengaja)EngencounterNakahajang oku do vinalai surun sid tagad ditokou.BMSaya terjumpa rumah penyengat di tengah ladang padi kita.
hakangBMperkasa, gagah, kuatEngstrong, valiantsynmatogEngstrong, solid, sturdyBMkuat, tegap, solidahakang1BMsubur (tanaman, rumput)Engflourish (plants, weeds)Ahakang i totodukon ku.BMSayur-sayuran saya sangat subur.EngMy vegetables are growing well.ahakang2BMkuat (kekuatan manusia, binatang, api)Engstrong (human, animal, fire)Ahakang ong ikau! Karung nga biringon nu-i mangakat.BMKamu ini kuat betul! Karung pun kamu angkat!EngYou are so strong! You can even lift a heavy sack!humakang1BMmarak (api), jadi subur (tumbuhan) Engflare up, grow hot and big (fire), flourish (plants) Humakang no banal inot apui dino ong otuntugan do gaas.BMApi itu menjadi marak jika disimbah minyak gasolin.EngThe fire will grow very big and hot when you pour kerosine on it.Suvaiko ensakatan ino parai dino om humakang ogi.BMPadi itu akan menjadi subur jika rumputnya dibersihkan.humakang2BMmenjadi kuat (manusia, binatang)Engbecome strong (humans, animals)Suvaiko ubas mangakat dot ongovavagat om humakang ogi o guvas.BMOrang akan menjadi kuat jika terbiasa mengangkat barang yang berat.EngOnly when one is used to lifting heavy things, will the body grow strong.
hakiBMsuka diri, mahu, bangga diri, sombong, cakap besarEngpleased w self, proud, big-headed, conceited, talk big
hakimBMhakimEngjudge
hakodBMkaki (umum-manusia, binatang, meja, etc)Engfoot, leg (general-also wheel of car)Notipu ilo hakod dot o'ogomon. BMKaki kerusi itu patah..EngThe chair is broken.ptbuludpinahakodBMperangkap, jeratEngtrapNokosulung do pinahakod ku sid govuton ino palanuk dino.BMKancil itu terperangkap pada jerat yang saya pasang di hutan.
halBMperkara, hal, masalahEngmatter, question, problem, thingNunu hal nu tu banalko asazou ko siti-silo ong biano?
halasBMgelincirEngslipnakahalasBMtergelincirEngderivate from, slippedNakahalas oku sid tukad nga netaman iti parudku.BMSaya tergelincir di tangga dan kaki saya lebam.
haliBMsangat, terukEngveryHali banal humogos sino.BMTeruklah kamu menggila di situ.ahaliBMtenat, sakit kuatEngexhausted, critically illAhali it okion ku, sumakit.BMDatuk saya sedang sakit tenat.EngMy grandfather is critically ill.humaliBMsakit melarat, bertambah terukEngget worse in illnessMokiubat kito tu ong amu, humali ino sakit nu dino.BMMari kita berubat, nanti penyakit kamu menjadi teruk.oholianBMterlampauEngoverly, too muchOholian banal kovudut tu dangol nga puhuson-i o piboboros.BMDia terlampau berbohong, katanya parang pun dia pegang tajamnya dengan tangan.EngHe is overdoing it with his lies, even claiming he can hold a bushknife by the sharp end.
halibBMiri hati, dengkiEnghate secretly (of jealousy)humalibBMiri hati, dengkiEnghate secretly, hidden hatredKadan no humalib dot ulun okon, gam kumansang banal posurut di kondiri dau.BMJanganlah iri hati dengan orag lain, bahkan berusahalah lagi untuk memajukan diri sendiri.
hamadBMlereng bukit/gunungEngalongside, half way up or downhillsynharas2EnghillsideBMhilir bukit atau gununghamadonBMtanah rata diantara bukitEngflatter hillslopeIlo hamadon dilo avantangan pananaman do dalai.BMKawasan rata anatara b ukit itu sangat baik ditanam dengan jagung.