Browse Rungus

a
b
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
v
w
y
z

n


naBMjadiEngso
naazatanBMdisebabkanEngcaused by
nababakbabakBMpecahEngbrokenNababak galas ku tu nokoviliu ku.BMGelas saya pecah kerana terlepas.EngMy drinking glass broke because I let go of it (accidentally).syndumingkasunspec. comp. form ofdingkas
nabahagi-hagibahagiBMdibahagi mengikut ukuranEngdividedNabahagi-hagi no laid di Ama ombo it itahak dau sid ulun om ombo i yatag dau kondiri.BMBapa telah menentu yang mana dia mahu beri kepada orang lain dan yang mana dia mahu menyimpan sendiri.EngDad had divided up in advance what he wanted to give to others and what he wanted to store himself.
nabahandaan
nabambaranbambolabambaranbambolbambolBMmengalamiEngexperience inadvertently, unintentionallyIti kosusaan diti lobi po kopogos mantadko i nabambaran dit angaaki nu.EngThese troubles will be harder for you than what your ancestors experienced.
nabarakatan
nabarambangBMpenuh retakEngcrack all overNabarambang ino gumoroi tu notobbing dot angaanak.BMTempayan itu penuh retak kerana anak-anak telah melanggarnya jatuh.
nabarata
nabpasabpasBMruntuhEngslide, collapse, fall overNabpas it alun-alun sid borud diri tu nazai do dumarun nopo iti pomogunan.BMJalan raya di atas bukit itu runtuh disebabkan hujan yang berterusan.
nadala'andalaBMterlebihEngmoreover, overdoseNadala'an makan mai, sampai oruol iti tizan ku do kovizauBMTerlebih makan sehingga perut saya terasa sakitt.
nagaasangoosBMkesanggupanEngabilitySongminggu no nagaasan ku dot amu mangakan ginazau.BMSaya hanya berkesanggupan tidak makan nasi selama seminggu.
nagamagamaBMsudah dibuatEngdoneNagama ku no laid it inumon diri sid mija. Bai posurung po sinod ongoulun ong kendakod no yoti.
nagaras
nagasuBMdiburuEnghuntedNagasu no dahai i vogok di nakalabus nga amu nemot dahai.BMKami sudah memburu babi yang terlepas tetapi tidak kami jumpa.
nagonBMtidak tahuEngwho knows, there's no hoping for, there's no relying onBoros dit ongo'Israel sid di Harun: ‘Na kai, urugai okoi po dot ongopinokokinoringan do mangagazad ditokou. Nagon ong yalo Musa di minangagazad ditokou lumabus antad sid Mesir diri om, ela'an tokou po do kiumuro neri,’ ka.BMOrang Israel berkata kepada Harun, ‘Buatkan kami tuhan-tuhan yang dapat memimpin kami, kerana kami tidak tahu apa yang telah terjadi kepada Musa yang membawa kami keluar dari Tanah Mesir.’EngThe Israelits said to Aaron, “Make us gods who will go before us. As for this fellow Moses who led us out of Egypt – we donʼt know what has happened to him!”
nahagaan
nahajanganhajangBMdidapati, dialamiEngfound, experiencedNahajangan ku no i siin naratu sid sunsud kosodop.BMSaya sudah jumpa duit yang terjatuh di bawah rumah semalam.
nahampanhampanBMtermasuk semuanyaEngall includedNahampan no dau mangarait it ongoivanon dau.BMTermasuk semuanya dia menyebut nama-nama mertuanya.
nahandaman
nahantabanhantobBMpintu masuk terhalangEngentrance blocked, obstructedMulongko nava'on nga, nahantaban kaviBMWalaupun muka pintu pun terhalang semuanya.
naharaganhorogoBMharganya sudah dibayarEngpaidNaharagaan no laid dilo Kina iti manuk nidjuval ku diti baiko amu po nanu dau.BMAyam yang saya jual ini sudah dibayar oleh Cina itu, tetapi dia belum mengambilnya lagi.
nahatas
nahatasanhatasBMdiputuskanEngfinal word, decidedMiuma no i hukuman i nahatasan di kinogumuan dikou diri.BMCukuplah yang hukluman yang telah diputuskan oleh kebanyakkan kamu itu.