Browse Rungus

a
b
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
v
w
y
z

o


o1BMyaEngyesO, banal nu ino ko araat ong momudut.BMYa, benar katamu. Ianya jahat sekiranya berbohong.2Engthe
obiBMbaki, sisaEngremain, left overVaro noka obi nu dino ginazau nu mangakan dino? Mad ogumu banal.BMAda baki lagi kamu makan ka nasi kamu tu? Ianya nampak banyak.nobiBMbaki, sisaEngremain, leftInumo dohon ilo nobi ku monginum ilo kupi.BMTolong saya habiskan minum baki kopi yang saya minum.nongoobiBMbaki, sisaEngremain, left overBai nongobi po kara mongogii it dalai diti sid tagad.BMJagung ini hanya sisa tinggalan kera di ladang.
obigBMtepikan, tidak pedulikanEngsideline, push asidePobigon yosido ong amu mongining tundaon.BMSalahkan dengan sisihkan dia jika dia tidak mendengar ajaran.pobigonBMsalahkan dengan menyisihkanEngblame, set asidePobigon yosido ong amu mongining tundaon.BMSalahkan dengan sisihkan dia jika dia tidak mendengar ajaran.
obikBMpinggangEngside of waistOruol ilot obik ku, nosiku di Galang.BMPInggang saya sakit, di siku Galang.
obilBMbawa dengan mengikat di pinggang (parang)Engtie sheath of jungle knife around waistObilo ilo dangol, mamanau kito mongolou.BMIkat parang itu pada pinggang kamu, kita pergi mencari kayu api.obilanBMsarung parangEngsheath of jungle knifePangkapo silod obilan ino dangol.BMMasukkan ke dalam sarung parang, parang itu.
obilanobilBMsarung parangEngsheath of jungle knifePangkapo silod obilan ino dangol.BMMasukkan ke dalam sarung parang, parang itu.
obimpipitanpipitBMmudah berputus asaSuvaiko amu obimpipitan ong kakal po masi-pasi tokou sitid pomogunan gam pokosogon banal ilo ginavo.BMHendaklah jangan mudah berputus asa jika masih hidup di dunia tetapi teguhkanlah hati kita.
obimpupusanpupus1BMmudah berputus asaEngeasy to give up or lose hope2BMseseorang yang mudah berputus asaEngsomeone that so early in losing hope or giving up of somethingKadan obimpupusan koduruk ilo ginavo ong baiko mioduw minisavo. Pokosogon banal ilo ginavo.antokosogunspec. comp. form ofkosog
obing-BMmudahEngeasyObingposik nomang inot anak di Oong oi.BMAnak Oong sangat mudah bangun.obingdompolmudah tumpulblunt easilydompol
obingdompoldompolobing-dompolBMmudah tumpulEngblunt easilySamod, amu obingpangazan om amu obingdompol humarap.BMKasih, tidak mudah bosan dan tidak mudah tumpul harapan.
obinghalib
obingikumikumBMpemaluEngshy personObingikum ong ilo savo di Arali.BMIsteri Arali seorang yang pemalu.EngArali's wife is a shy person.
obingkorotbingkorotkorotkorotkorotBMberbelang-belangEngstripped
obinglizablizabBMmudah terselakEngeasy to lifted, opened, uncoveredAtagon no mogom-ogom, mad oinglizab ino kuhun nu.BMDuduk dengan cermat, kain skirt kamu mudah terselak.
obingmahalanmahalBMpemalasEngsluggardObingmahalan oku moniag ong yoku, mad nopo mangalapos oku ong oguvail no banal.BMSaya malas menegur, saya akan terus rotan jika terlampau nakal.
obingpasapasaBMmudah busuk, mudah burukEngrotten easily, bad easilyObingpasa ong gipa. Amu po asadapan, ovutong no.BMUdang mudah buruk. Tidak sampai ke petang, ianya sudah busuk.EngShrimps go off/rot very easily. They don't even last until nightfall
obinitbinitBMcubitEngpinchKada koguvail, oruol mahi ong obinit o tolingo.BMJangan nakal, sakit sekiranya teliga di cubit.
obinsakahanasakauBMmudah merasa kotor atau jijikKadan obinsakahan ong anak do Momogun, kamalu do bangsa tokou.BMJangan mudah merasa kotor jika anak Momogun, memalukan bangsa kita.
obinsianansianBMberbelas kasihanEnghabitually compassionate, have compassionObinsianan do koruhang ong it ama dioti diri tu ombo it asot kakanan, ponohukon-i dau do parai sid sulap dau.BMBapa mereka sangat berbelas kasihan. Sesiapa yang tidak memiliki makanan, dia biarkan sahaja orang itu mengambil padi di pondok padinya.
obinsikopsikopBMmudah terkejut, mudah merasa sesakEngfeel insulted, taking something personallyObinsikop o ginavo ong yodu.BMNenek seorang yang mudah terkejut.
obinsodirisodiriBMmudah mengasingkan diriObinsodiri mahi ong yalo dino tu malan mamung sid ogumu ot ulun.BMDia seorang yang suka mengasingkan diri kerana tidak suka bergaul dengan orang banyak.
obinsolonsolonBMmudah terliur apabila melihat hak orang lain
obinsovolokonsovolokBMmudah terliurEngcrazy after menfolk (of woman)Obinsovolokon ong i Maria.BMMaria mudah terliur.
obinsuhutsuhutBMpatuhEngobeyObinsuhut barasan ong i Oong.BMOong seorang yang suka mendengar kata.
obintongkizadtongkizadBMmudah bercerai, mudah berpisahEngeasily seperatedObingtongkizad do molohing ong ikau mirimpanau sid tanga do bandar.BMKamu ni smudah betul berpisah dengan ububapa semasa berajaln di tengah bandar.