Browse Rungus - English - Malay

-
a
b
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
v
w
y
z

h


haanvBMperkataan yang digunakan untuk menggesa kerbau berjalanHaan ambau! Pamanau banal.BMHaan! Cepat jalan wahai sang kerbau.
habaadj Engcollapse, topple, fallBMtumbangMomurut oku po dilot uva do haba do nizuw.BMSaya mahu pergi mengutip buah pokok kelapa yang tumbang.mangahabavEngfall, lean towardsBMmenumbangkanOsusa mangahaba dino kazu dino tu olombon no.BMPokok kayu itu susah ditumbangkan kerana batangnya sudah besar.nongohabaadj Engeverything collapsed, all fall downBMsemuanya tumbang, semuanya rebahNongohaba i parai tokou sid ranau.BMPadi kita di sawah semuanya rebah.pinopihaba-habaadj BMdigoyang-goyangkan kiri ke kanan
haba-habalunspec. comp. form ofhabalvEngnews, tale, rumourBMkhabarNunu no haba-habal dikou sid Labuan?BMApa khabar kmu di Labuan?
habalnEngnews, tale, rumourBMkhabar, beritaNunu habal nu?EngHow are you?BMKamu apa khabar?haba-habalvEngnews, tale, rumourBMkhabarNunu no haba-habal dikou sid Labuan?BMApa khabar kmu di Labuan?kahabaranvEngreason to informBMsebab untuk mengkhabarkanAso kahabaran dikou di Yosong diri tu amu elaan siombo yosido pentoron ong didino.kapangahabalvEng tell, spread news, storyBMmemberitakan, memberi khabar, memberitahu ceritaTagal nong kapangahabal no sid ulun ong baiko hal do minioduw minisavo, kamalu.BMTidak perlu memberitakan kepada orang lain jika bertengkar suami-isteri, memalukan.mangahabalvEngtell, relate a story, newsBMmengkhabarkan, menyampaikan berita, memberitahuMangahabal oku dikou dot, neduan no ginavo i Odu di kasarap.BMSaya mahu mengkhabrkan kepada kamu yang Nenek kamu telah meninggal tadi pagi.minangahabalvEng inform, tell (news)BMmemberitahu, mengkhabarkanNokosombol minangahabal siti it anak di Mason dot aso no sino it idi dau.BMAnak Mason ada datang ke sini tadi mengkhabrkan yang ibunya telah meninggal.nihabalvEngtold, informBMmengkhabarkan, memberitahuNihabal ku sid molohing ku ino buatan dikou momobog dohon sid sikul.BMSaya memberitahu ibubapa saya tabiat kamu memukul saya di sekolah.pahabarovEnginform, tell (news)BMmengkhabarkan, beitahuPahabaro dikou si dohon ong kouli kouno sid kampung do minggu.EngDo inform me if you can go back to our village this weekend.BMBeritahu saya sekiranya kamu dapat balik ke kampung hujung minggu.pangahabarannEngperson to informBMtempat mengkhabarkanIsai pangahabaran ku ong kopunovot kou sid tanga ralan?BMSiapa tempat saya menghabarkan berita jika kamu terlibat kemalangan di jalan?pinahabaladj EngtoldBMmemberitahuIsai pinahabal si dikou do sumakit oku?BMSiapa yang memberitahu kamu yang saya sakit?
habaraiadj
hadaadj Engeven(ly), levelBMratamangahadavEngflatten (of undergrowth), press down steamroll jungleBMmeratakanMangahada oku po do gamaon ku sulap-sulap silod govuton tagag.
hadanadj EngfaintBMpengsanHadan no sino miinum. Amu ma milod ingutan to muli ong ikau.BMMinumlah kamu (arak) sampai pengsan di situ! Kamu tidak mahu mendengar apabila dibawa balik.ahadanadj Engfainted, unconciousBMpengsanAhadan do talou dati ikau dino ong alaid tu bai gizuk nga ontodko kotindak rumosi.BMKamu mungkin takut sampai pengsan suatu masa nanti, kerana kamu sampai terlompat-lompat kegelian hanya disebabkan seekor ulat.huhumadanadj Engan epilepticBMsawanIlot anak di Masan dilo kisakit do huhumadan.EngMasan son/daughter ....BMAnak Masan itu menghidap penyakit sawan.humadanvEngfaint, knocked outBMpengsan, tidak sedarkan diriHumadan oku diti ong amu engkadan oku dikou monuki.BMSaya akan pengsan kerana mabuk kerana kamu tidak berhenti-henti memberi saya minum.
hadtongadj Engshort and stocky, of personBMgemuk, besar (manusia)Ahadtong koulun mang ilo savo di Maslina dino.EngMaslina's husband is short and stocky person.BMSuami Maslina seorang yang pendek dan besar.
hagaiadj Engchronic terminal illness or diseaseBMkeluarpadhagazanadj Engrecover healthBMberansur pulih
hagavo1nEngkind of plumBMjenis pokok buah-buahan (asam manis)
hagavo2nEngmole, birth markBMtanda hitam kecil di kulit sejak lahir, tanda lahirVaro hagavo sid lapap hakod diot anak.Eng The baby have a birthmark on his/her sole.BMBayi itu mempunyai tanda lahir pada tapak kakinya.
hagoadj Engquick, faster, hurry upBMcepatHago kou no mamanau, eduanan kou.BMKamu jalan cepat, nantinkamu ketinggalan.ahagoadj Engfast, quickBMcepat, segera, pantasAhago no muli yalo tu tisobu oku ka.BMDia balik segera kerana hendak kencing.ahago-hagocfarauadj Engrushed, hurriedBMterburu-buruAhago-hago okoi mamanau muli ong biano.EngWe are rushing when we going back this time.BMKami balik dengan terburu-buru kali ini.hiumagoadj Engquickly, instantlyBMdengan kadar segeraHiumago no yoti muli tu norongou dot nokopunovot it anak dioti tohudi mimomoi.BMMereka balik dengan segera apabila mendengar yang anak bongsu mereka mendapat kecelakaan semasa bermain.humagoadj Engspeed, hurry upBMhendak cepatHumago oku diti, amu no kenud oku do makan po.BMSaya mahu cepat, tidak dapat tunggu sehingga waktu makan.synlumangkasunspec. comp. form oflangkasmangahagoadj Engfaster (an order)BMcepat (mengarahkan agar cepat)Ingkod mangahago makan, ogulanan oku.BMJangan mengarah untuk cepat makan, nanti sata tercekik.
hagutvEngtake part, participate, involved unintentionallyBMturut serta, campur tanganHagut no silod ongoulun do mioduw.BMJangan turut serta dalam pergaduhan.
hahandatanunspec. comp. form ofhondotnEngchopping board, meat boardBMpapan pemotong (papan memasak)Siombo i hahandatan ku momogis tu asot emot ku sitid ropuhan?BMDimana papan pemotong saya untuk memotong daging? Tiada saya nampak sini dapur.synpongoridisanunspec. comp. form ofridis
hajangvEngencounter, found, to incurBMdapat, jumpasynbambolEngexperience, go through, happenBMrambangnahajanganadj Engfound, experiencedBMdidapati, dialamiNahajangan ku no i siin naratu sid sunsud kosodop.BMSaya sudah jumpa duit yang terjatuh di bawah rumah semalam.najanganadj Engconsequnces (of), effected byBMmengalami akibat, kesanAraat najangan nu tu amu ko mongining tiagon do molohing.BMKamu mengalami kesan buruk sebab kamu tidak mendengar apabila ibubapa menegur amu.nakahajangadj EngencounterBMterjumpa, bertembung (secara tidak sengaja)Nakahajang oku do vinalai surun sid tagad ditokou.BMSaya terjumpa rumah penyengat di tengah ladang padi kita.
hakangadj Engstrong, valiantBMperkasa, gagah, kuatsynmatogEngstrong, solid, sturdyBMkuat, tegap, solidahakangadj 1Engfertile (crops)BMsubur (tanaman, rumput)Ahakang i totodukon ku.BMSayur-sayuran saya sangat subur.2Engstrong (human/animal energy)BMkuat (kekuatan manusia, binatang)Ahakang ong ikau! Karung nga biringon nu i mangakat.humakangadj 1Engflare up (fire)BMmarak (api) Humakang no banal inot apui dino ong otuntugan do gaas.BMApi itu menjadi marak jika disimbah minyak gasolin.2Engto get strong (men)BMmenjadi kuat (manusia)Suvaiko ubas mangakat dot ongovavagat om humakang ogi o guvas.BMOrang akan menjadi kuat jika terbiasa mengangkat barang yang berat.
hakivEngbe pleasedBMsuka, mahu
hakimEngjudge
hakodnEngfoot, leg (general-also wheel of car)BMkaki (umum-manusia, binatang, meja, etc)Notipu ilo hakod dot o'ogomon. EngThe chair is broken.BMKaki kerusi itu patah..synbuludEnglegsBMkaki pinahakodnEngtrapBMperangkap, jeratNokosulung do pinahakod ku sid govuton ino palanuk dino.BMKancil itu terperangkap pada jerat yang saya pasang di hutan.
halnEngmatter, question, problem, thingBMperkara, hal, masalahNunu hal nu tu banalko asazou ko siti-silo ong biano?
halasadj EngslipBMgelincirnakahalasadj Engderivate from, slippedBMtergelincirNakahalas oku sid tukad nga netaman iti parudku.BMSaya tergelincir di tangga dan kaki saya lebam.
haliadj EngenergeticBMsangatunspec. comp. formoholianadj ahaliadj Engexhausted, critical (of illness)BMtenat, sakit kuatAhali it okion ku, sumakit.Engmy grandfather is critical.BMDatuk saya sedang sakit tenat.humalivEngget worse in illnessBMsakit melaratMokiubat kito tu ong amu, humali ino sakit nu dino.BMMari kita berubat, nanti penyakit kamu menjadi teruk.
halibadj Enghate secretly (of jealousy)BMiri hati, dengkihumalibadj Enghate secretly, hidden hatredBMiri hati, dengki
hamadvEngalongside, half way up or downhillBMlereng bukit/gunungsynharas2EnghillsideBMhilir bukit atau gununghamadonnEngflatter hillslopeBMtanah rata diantara bukitIlo hamadon dilo avantangan pananaman do dalai.BMKawasan rata anatara b ukit itu sangat baik ditanam dengan jagung.
hamadonunspec. comp. form ofhamadnEngflatter hillslopeBMtanah rata diantara bukitIlo hamadon dilo avantangan pananaman do dalai.BMKawasan rata anatara b ukit itu sangat baik ditanam dengan jagung.