Browse Rungus - English - Malay

a
-
b
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
v
w
y
z

j


jadiadj Enghappen, come aboutBMjadiJadi, nunu gamaon to suvab?BMJadi, apa yang kita akan buat esok?ajadivEngbecome, occurBMmenjadijodizonvEngmake intoBMjadikanmanjadiconnEngsoBMoleh sebabnajadivEnghappen, occurBMterjadi, berlakunongojadiadj EngbecomeBMmenjadi
jaganEngwatcher, guardBMjaga, pengawalJaga oku do sikul o karaja ku diti.BMSaya kerja sebagai pengawal sekolah.
jaham1adj Engclock, hourBMjamPiro po jaham om mangakan ogi vagu dot ubat?EngHow many hours before taking more medicine?BMBerapa jam lagi untuk masa makan ubat? sanjahamadj Engone hourBMsatu jam
jaham2nEngclock, watchBMjamSiombo i jaham ku?EngWhere is my watch?BM Mana jam tangan saya?
jalaknEngsnake-headed freshwater fishBMikan haruanAmahal horogo dino jalak dino ong idjuval do mizau i.BMIkan haruan itu sangat mahal harganya jika dijual ketika masih hidup.
jali-jaliadj
jamalunnEngtype of song cultureBMjenis lagu tradisionalIlaan nu-i ka lumongoi ong jamalun o longoi?BMAdakah kamu tahu nyanyi lagu jamalun?mongojamalunvEngsing old traditional songsBMmenyanyi jenis jamalun
jambannEngtoiletBMtandasSiombo jamban dikou diti, tisobu oku?BMDi mana tandas kamu sini? Saya mahu kencing.
jambatannEngbridgeBMjambatanAtagon no sumunsui do jambatan, kotongkihal kou dati.
jaminvEngbail, guaranteeBMjamin
jangatnEngdouble blade instrumentBMpisau mata dua untuk menghalus rotanAngarol no iti jangat ku.BMPisau dua mata ini sudah tumpul.
jangkalvEngpostulate, approximateBMjangka, fikir
janjivEngagreement, treatyBMjanji, persetujuanAhandaman nu-i ka nunu i janji nu si dohon?BMMasihkah kamu ingat, apa janji mu kepadaku?mijanjivEngmake a dateBMberjanjipijonjizanadj EngagreementBMperjanjian
javan
jawinEngArabic writingBMtulisan Melayu, huruf JawiElo yalo dino mamasa do jawi, nakabarajal sid sikul.BMDia pandai membaca jawi. Dia ada belajar di sekolah.
jihilnEngjailBMpenjaraVaro jihil sid KK dilo, paatadan pulis do momongorumpak ot ulun.BMDi KK ada penjara dimana pihak polis menghantar perompak yang bersalah.
jinoritonEnggeneratorBMjeneratorAmu sumitat ino jinorito, norungoi no naku?BMJenerator itu tidak mahu hidup, mungkin sudah rosak?
jodizonvEngmake intoBMjadikanJodizon dahai dot u'úlion dahai ikau sitid kampung.BMKami jadikan kamu sebagai ketua bagi kampung ini.OV ofjadi
jongisvEngget wet through dew of the nightBMbasah dari embun, hujanOjongis oku ogi tu ongogagazo i bolobou navazaan to sid ralan do tagad.BMSaya basah kerana embun besar yang terdapat disepanjang jalan yang kita lalui ke ladang padi.
juhusadj Engsoaked wetBMbasah kuyupNojuhus oku do darun konihab tu minintana oku i muli.BMSaya basah kuyup oleh hujan kemarin kerana saya balik berjalan kaki.nojuhusadj Engget throughBMbasah seluruh tubuh
julinEngbagBMbegPosuvango ino buuk sid juli nu.EngPut the book inside your bag.BMMasukkan buku itu ke dalam beg kamu.mononjuliadj Engwearing bagsBMmemakai beg
jumalunnEnghigh octave native songsBMjenis nyanyian tradisi masyarakat RungusIlo lumongoi do jumalun ong i amai Jamaun.BMPakcik Jamaun pandai menyanyi jumalun.
jumastiknEnggymnasticsBMgimnastikVaro marajal do jumastik sid sikul.BMAda belajar gimnastik di sekolah.
junggakvEngmeet unplan, come across by accidentBMjumpa secara tidak sengajanojunggakadj Engcome across by accidentBMjumpa dengan tidak sengaja
juusadj EngdozenBMdozenDagangai oku duvo juus do sugirit.BMBelikan saya dua dozen rokok.

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >