Browse Rungus - English - Malay

-
a
b
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
v
w
y
z

m


ma'agagasuunspec. comp. form ofgasunEnghunterBMpemburuMa'agagasu ong ulun kodori.BMOrang-orang dahulu adalah para pemburu.
ma'amahagiunspec. comp. form ofbahaginEngdivider, person who divideBMtukang bagi, pembahagi
ma'amalidunspec. comp. form ofpalidnBMtukang mengalihkan perhatian, tukang sesatVaro ma'amalid dot ulun ka silod Gumantung dilo.
ma'anaudnEngguard, watcherBMpenjagaMa'anaud do karabau ong yalo dino. Varo bahanan o karabau dau sid ranau.BMDia seorang penjaga kerbau. Kerbaunya ada lebih sedozen di sawahnya.
ma'angarampasadj EngthiefBMperompakIlot olungan sid Andarason dilo varo ma'angarampas dot alud mitalib silo ong kodori.BMDi laut Indarason ada perompak yang suka merompak kapal jika lalu disana.
maaadj Engalso, sameBMsama, jugaMaa ko sumakit i Osong dino.BMOsong pun turut sakit juga. kiumimaa-maavEngparticipate, take partBMturut-sertaKiumimaa-maa okoi diti mokibat sid rumasakit biano.BMKami pun turut-serta mereka meminta rawatan di hospital hari ini.mamaavEngparticipate, alsoBMturut-serta, juga Mamaa ko mokiubat Yompok dino tu yosido nga sumakit-i.BMYompok juga minta ubat kerana dia pun demam.nakamaaadj EnginvolvedBMterlibatNakamaa ko no dot amu nakakan tu minozo ko dohon.BMKamu terlibat tidak makan kerana kamu ikut saya.
maamataiunspec. comp. form ofmatainEngkiller, murdererBMpembunuhMaamatai do dupot ong ilot ulun sid sampaping do valai ku.BMOrang sebelah rumah saya pembunuh binatang.
maanakauunspec. comp. form oftakauadj EngthiefBMpencuriBai maanakau ma pigagama ong yalo dino.BMDia berkerja sebagai pencuri.
maangagamaadj
maangakalunspec. comp. form ofakaladj EngcheatingBMsuka menipu
maangavolunspec. comp. form ofavolnEngweaverBMpenenun, orang yang kerjanya menenun
maba-labasunspec. comp. form oflabasadj Engin naked, undressBMtidak berpakaian, telanjangNokuro inot ulun dino tu maba-labas?EngWhy is the person naked?BMKenapa orang itu tidak berpakaian?
mabai-labaiunspec. comp. form oflabaiadj Engoverly flowBMberlimpahan (cecair)Mabai-labai no ino tangki tu noponu.BMAir tangki berlimpahan kerana terlalu penuh.
mabang-tabangunspec. comp. form oftabangvBMsedang membantu
mabol-aboladj
mabpainEngkind of small jarBMtempayan kecil
mabpasunspec. comp. form ofnabpasunspec. comp. form ofabpasabpasabpasvEngfall off (of earth on a bank or steep slope)BMruntuh (tanah/tebing)Kada kisinod imbing, mabpas dati.BMKamu jangan ke tebing, mungkin ianya akan runtuh.
madconnEnglike asBMsepertiMad vitilon oku, mad tiodopon oku. Ohuzan oku naku boi.BMSepertinya saya lapar, seperti saya rasa mengantuk. Mungkin sebab saya penat.
madkalu-kaluunspec. comp. form ofkaluadj Engguess, predictBMagak-agakBai madkalu-kalu oku dati ong nokosuvang no i gaji ko kuran.BMSaya hanya agak-agak sahaja, mungkin duit saya sudah masuk atau belum.
madsaunspec. comp. form ofadsaadj Engegg hatched (of chick)BMmenetasBai madsa po inot ontolu dino tu etom no.BMTelur itu hampir menetas, ianya sudah hitam.
madsalong2unspec. comp. form ofsalong2vBMmemasang lampu (dari damar hutan)
madsalong1unspec. comp. form ofsalong1vEngwork, search for incomeBMmencari rezeki
madsanguunspec. comp. form ofsanguadj BMberperasangka
madtapolvBMmenghitamkan gigi (untuk elak dari rosak)Aso no do madtapol ong biano no tu varo no retan do mamarus nipon.
mag-pfx