Kamus Boros Rungus - Inggeris - Malazu

a
-
b
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
v
w
y
z

n


na
na-pfxEngpst
nababakadj EngbrokenBMpecahNababak galas ku tu nokoviliu ku.EngMy dringking glass broken, I slip it down.BMGelas saya pecah kerana terlepas.unspec. comp. form ofbabak
nababoladj Enga mouthfullBMmulut yang penuhNababol do kinulat ilo munung di Orong.EngOrong mouth is full with cookies.BMMulut orong penuh dengan kuih.unspec. comp. form ofbobol
nabagahakanadj unspec. comp. form ofbagahak
nabahagi-hagivEngdevidedBMdi bahagi megikut ukuranNabahagi-hagi no laid di Ama ombo it itahak dau sid ulun om ombo i yatag dau kondiri.unspec. comp. form ofbahagi
nabahandaanadj
nabambaranvEngexperience inadvertently, unintentionallyBMmengalamiIti kosusaan diti lobi po kopogos mantadko i nabambaran dit angaaki nu.EngThese troubles will be harder for you than what your ancestors experienced.DVP ofbambolabambaran
nabarakatanadj
nabarambangadj Engcrack all overBMpenuh retakNabarambang ino gumoroi tu notobbing dot angaanak.BMTempayan itu penuh retak kerana anak-anak telah melanggarnya jatuh.
nabarataadj
nabpasadj Engslide, collapse, fall overBMruntuhNabpas it alun-alun sid borud diri tu nazai do dumarun nopo iti pomogunan.BMJalan raya di atas bukit itu runtuh disebabkan hujan yang berterusan.unspec. comp. form ofabpasmabpasvEngfall off (of earth on a bank or steep slope)BMruntuh (tanah/tebing)
nagaasanadj EngabilityBMkesanggupanSongminggu no nagaasan ku dot amu mangakan ginazau.BMSaya hanya berkesanggupan tidak makan nasi selama seminggu.unspec. comp. form ofgoos
nagamavEngdoneBMsudah dibuatNagama ku no laid it inumon diri sid mija. Bai posurung po sinod ongoulun ong kendakod no yoti.unspec. comp. form ofgama
nagarasadj
nahagaanadj
nahajanganadj Engfound, experiencedBMdidapati, dialamiNahajangan ku no i siin naratu sid sunsud kosodop.BMSaya sudah jumpa duit yang terjatuh di bawah rumah semalam.unspec. comp. form ofhajang
nahandamanadj
naharaganvEngpaidBMharganya sudah dibayarNaharagaan no laid dilo Kina iti manuk nidjuval ku diti baiko amu po nanu dau.BMAyam yang saya jual ini sudah dibayar oleh Cina itu, tetapi dia belum mengambilnya lagi.unspec. comp. form ofhorogo
nahatasadj
najadivEnghappen, occurBMterjadi, berlakuKuran pong ino no najadi. Atag tu amu oholian kasaad dikou di neksidon kou.BMBagimana lagi kalau itu yang sudah berlaku. Syukurlah kamu tidak cedera parah semasa kemalangan berlaku.unspec. comp. form ofjadi
najanganadj Engconsequnces (of), effected byBMmengalami akibat, kesanAraat najangan nu tu amu ko mongining tiagon do molohing.BMKamu mengalami kesan buruk sebab kamu tidak mendengar apabila ibubapa menegur amu.unspec. comp. form ofhajang
najanjiadj
nakagamavEngdidBMberbuatOng nakagama oku dot araat si dikau, ompunai oku no.Eng Please forgive me if I did wrong to you.BMMaafkan saya jika saya telah berbuat jahat kepada kamu.unspec. comp. form ofgama
nakahajangadj EngencounterBMterjumpa, bertembung (secara tidak sengaja)Nakahajang oku do vinalai surun sid tagad ditokou.BMSaya terjumpa rumah penyengat di tengah ladang padi kita.unspec. comp. form ofhajang