Browse Rungus

a
b
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
v
w
y
z

p


paadsangusanguBMkalau-kalau, berprasangka sekiranya, sebagai persiapan awalEngjust in case, prejudice ifMiovit oku dot pazung tu paadsangu ku ong mad nopo nga dumarun.BMSaya sentiasa membawa payung sebagai persediaan awal saya sekiranya tiba-tiba hujan.
paagamanogomBMtempat membuatEngplace toput Siombo pagaman diti lanjang diti?BMDimana saya mahu letakkan periuk nasi ini?
paahamanBMpemeliharaan sementara, rizabEngkeep for, store up for
paakBMkotakEngboxPosuvango sid paak inot ongomomoi dikou.BMMasukkan ke dalam kotak semua mainan kamu.
paamaga'anpagaBMtempat memerahEngpress, juice press, wine press
paanagahansagouBMtempat menimba air, telagaEngplace to fetch water, wellKada sasakaho dikou ino paanagahan dahai do vaig.BMJangan kamu kotorkan tempat kami menimba air.
paanahausahauBMalat untuk menadah (air atau sebagainya)Engtools used to catch falling objects
PaanambayanganEngtemple, place of worship
paanamodsamodBMmengasihi, menyayangiEngact of loveIti siin itahak ku si dikau tu tanda do panamod ku dikau.BMDuit ini saya berikan kepada kamu sebagai tanda saya menyayangi kamu.
paanansalamat
paandus
paangada'anadaBMtempat pembuanganEngdump, disposal site, tipSid likud do valai varo paangada'an do sampah.BMDi belakang rumah ada tempat membuang sampah.EngBehind the house is a rubbish tip.
paangagamaangamaBMtempat berkerja, tempat membuatEngplace of making, place of doingPaagamaan do kinomol ino panding dino.BMTempayan itu tempat membuat arak beras.
pa'angalabanganlobongBMkuburan, tempat mengebumikanEnggraveyard, grave, cemeteryPa'angalabangan dahai dot using minatai ino lipupudsu dino.BMBusut itu adalah tempat kami mengebumikan kucing kami yang mati.
paangambangkambangBMragiEngyeastOmungan paangambang ong monginulat no nga olomi takanon.BMCampurkan ragi jika mahu membuat kuih yang lembut apabila dimakan.
paanganavaunavauBMpelita, alat untuk menerangiEnglightIno polita dino tutudan tu paanganavau diti sirang.BMPelita itu dibakar untuk menerangi ruang ini.EngThis lamp isspecpolita'an
paangasaanasaBMtempat mengasahEngplace to sharpen bush-knife buy rubing on a grinding stoneSiombo no i pangasa ku diri? Mangasa oku dangol. Mogom oku sitid paangasaaan ku.BMDimana batu asah saya? Saya mahu mengasah parang. Saya akan duduk di tempat saya selalu mengasah. parang.
paasBMlulus (ujian)Engpass (test)Paas no sid sikul ong biano tu ilapas ku ikau sumikul dino ong agagal ko no.BMHarap kamu lulus peperiksaaan kali ini sebab saya akan berhentikan kamu dari sekolah jika kamu gagal kali ini.apaasBMlulusEngpassApaas ko po sid sikul om dagangan ku ogi ikau do bosikal.EngOnly when you passed your exams at school, will I buy you a bicycle.BMJika kamu lulus dalam peperiksaan sekolah, saya akan belikan kamu basikal.
pababa'albaba'alcomp. ofba'al2ba'al2BMsebagai perkakas membuat rumahEngas a building materialIt ongovatu do mizau it inanu om pinili do Kinoringan pababa'al pengkakat di valai dit intoronon di Sundu dot OsusiBMBatu-batu yang hidup yang dipilih oleh Allah sebagai perkakas untuk mendirikan yang rumah bagi tempat tinggal yang Roh Kudus.
padahaBMtempat di mana ayam bertenggekEngsimple platform (use For chicken)Sumako sid padaha inot ongomanuk dino mahi ong sodop no.BMAyam-ayam itu akan bertenggek pada tempatnya apabila hari gelap.pinadahaBMmezbah, meja korban persembahanEngaltar, sacrifice tablePitampako silod pinadaha ino manuk dot isamba nu.BMLetakkan pada mezbah ayam yang kamu mahu persembahkan.
padangBMsesejenis pisang, pisang tandukEngkind of bananaAgazo songpunti ong padang, amu avi dot eseso no mangakan.BMPisang tanduk jenis pisang yang sangat besar dan tidak dapt dihabiskan makan seorang.
pada'oadaBMdibuangkanEngdiscarded, Pada'o dikou ino sampa, ovutong.BMBuang kamu itu sampah, bau.EngThrow the rubbish away, it is smelly.
pad'dazoudazouBMcara bergayaEngstylish wayOholian banal pad'dazou ong inot ondu, obuk nga otomou ogi sahat.BMPerempuan itu keterlaluan bergaya, rambutnya berwarna hijau/biru.
padhagazanhagaiBMberansur pulihEngrecover health
padlazaglazagBMcara berlayarEngway to sailBanalko otood i padlazag za tu ogazo o gumbang.BMCara berlayar kami sangat lambat sebab ombak besar.