Browse Rungus - English - Malay

-
a
b
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
v
w
y
z

p


pa'amagaanunspec. comp. form ofpaganEngplace/tools to squeezeBMtempat memerah
pa'angalabanganunspec. comp. form oflobongnEnggraveyard, grave, cemeteryBMkuburan, tempat mengebumikanPa'angalabangan dahai dot using minatai ino lipupudsu sino dino.BMBUsut itu adalah tempat kami mengebumikan kucing kami kami yang mati.
pa'anganavauunspec. comp. form ofnavaunEnglightBMalat untuk menerangi, pelitaIno polita dino tutudan tu pa'anganavau diti sirang.BMPelita itu dibakar untuk menerangi ruang ini.specpolitaan
paagamanunspec. comp. form ofogomnEngplace toputBMtempat membuatSiombo pagaman diti lanjang diti?BMDimana saya mahu letakkan periuk nasi ini?
paaknEngboxBMkotakPosuvango sid paak inot ongomomoi dikou.BMMasukkan ke dalam kotak semua mainan kamu.
paanagahanunspec. comp. form ofsagounEngplace to fetch water, wellBMtempat menimba air, telagaKada sasakaho dikou ino paanagahan dahai do vaig.BMJangan kamu kotorkan tempat kami menimba air.
paanahauunspec. comp. form ofsahaunEngtools used to catch falling objectsBMalat untuk menadah (air atau sebagainya)
PaanambayangannEngtemple, place of worship
paanamodunspec. comp. form ofsamodadj Engact of loveBMmengasihi, menyayangiIti siin itahak ku si dikau tu tanda do panamod ku dikau.BMDuit ini saya berikan kepada kamu sebagai tanda saya menyayangi kamu.
paanansalamatadj
paandusadj
paangadaanunspec. comp. form ofada1adj Enga place for disposeBMtempat pembuanganSid likud valai varo paangadaan do sampah.BMDi belakang rumah ada tempat membuang sampah.
paangambangunspec. comp. form ofkambangnEngyeastBMragiOmungan paangambang ong monginulat no nga olomi takanon.BMCampurkan ragi jika mahu membuat kuih yang lembut apabila dimakan.
paangasaanunspec. comp. form ofasanEngplace to sharpen bush-knife buy rubing on a grinding stoneBMtempat mengasahSiombo no i pangasa ku diri? Mangasa oku dangol. Mogom oku sitid paangasaaan ku.BMDimana batu asah saya? Saya mahu mengasah parang. Saya akan duduk di tempat saya selalu mengasah. parang.
paasadj Engpass (test)BMlulus (ujian)Paas no sid sikul ong biano tu ilapas ku ikau sumikul dino ong agagal ko no.BMHarap kamu lulus peperiksaaan kali ini sebab saya akan berhentikan kamu dari sekolah jika kamu gagal kali ini.apaasadj EngpassBMlulusApaas ko po sid sikul om dagangan ku ogi kau do bosikal.BMJika kamu lulus dalam peperiksaan sekolah, saya akan belikan kamu basikal.
padahanEngsimple platform (use For chicken)BMtempat di mana ayam bertenggekSumako sid padaha inot ongomanuk dino mahi ong sodop no.BMAyam-ayam itu akan bertenggek pada tempatnya apabila hari gelap.pinadahaadj Engaltar, sacrifice tableBMmezbah, meja korban persembahanPitampako silod pinadaha ino manuk dot isamba nu.BMLetakkan pada mezbah ayam yang kamu mahu persembahkan.
padangnEngkind of bananaBMjenis pisang, pisang tandukAgazo songpunti ong padang, amu avi dot eseso no mangakan.BMPisang tanduk jenis pisang yang sangat besar dan tidak dapt dihabiskan makan seorang.
padaoadj
padhagazanunspec. comp. form ofhagaiadj Engrecover healthBMberansur pulih
padsakn
padsalangadj Engtoo little to be worth it, piddling amountBMalang-alangapadsalangadj Engtoo little to be worth it, piddling amountBMalang-alang
pagavEngwring (clothes), squeeze (water, juice)BMperahPagao po ino kumut om parampazo ogi.BMPerah dulu kain itu baru jemur.mamagavEngwring, squeezing, twisting, force juice to come outBMmemerahMamaga po dilo paha do potizukan. Isuvang sid tirapus ilo paha ong apaga no.BMSaya mahu memerah madu lebah. MAsukkan madu itu ke dalam botol setelah diperah.pa'amagaannEngplace/tools to squeezeBMtempat memerahpinagavEngsqueezedBMdiperahPinaga ku ino paha do potizukan nga sontirapus nompon ku o paha.BMSaya dapat mengumpul sebotol madu lebah dari rumah madu lebah yang saya perah.
pagahavanunspec. comp. form of*ahauvEngfeast, party, celebrationBMkeramaian, pesta, kenduriBulan Lima o pagahavan dot ongooulun tu kokotuai.
pagahavonadj Engred, fertile soilBMjenis tanah, tanah merahPagahavon ilo tanaku silod burul. Aragang ilot tana dau.BMTanah saya di bukit jenis tanahnya merah.
pagamboiunspec. comp. form ofgamboivEnghang over edge, overlapBMgantung, menjuntai