Browse Rungus - English - Malay

-
a
b
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
v
w
y
z

y


yadconnEnglikeBMseperti, macamYad ko raja bong ikau to kuraban oi.BMKamu ini dikipaskan seperti raja.
yadaunspec. comp. form ofada1vEngthrown away, disposedBMdibuang Yada ku iti ginazau diti tu ovunos.BMSaya akan buang nasi ini sebab basi.
yaddinoconnEngthereforeBMoleh itu, jika begitu, jika demikianOng yaddino, minduruk tokou muli sid kampung ong minggu.BMJika begitu, kita pulang ke kampung sebentyar hujung minggu ini.
yadditiconnEnglike thatBMseperti iniYadditi no gama-gamaon ong kumaraja sid valai. Magazau, momuhau om mobpupu.BMSeperti inilah yang dibuat bila berkerja di rumah. Memasak, menyapu dan mencuci.
yadikoconnEngsame likeBMsama sepertiYoku diti nga mokiubat-i tu yadiko ikau, amu tantu osihati o guvas.
yadkenoconnEnglike thatBMbegituYadkeno no navazaan ku hiza di kakal oku po sumikul sid Tinangol.
yadkoEnglike, as like asBMsepertiYadko tavadak ma kopurak nu ong kapangabadak nu oi.
yadnoconnEnglikeBMseperti Yadno dino navazaan ku hiza di kakal oku-i sumukul.
yadnokoconnEngas, likeBMseperti, macamYadnoko onturu kagazo i jalak noduk di Ondong i minagapon yosido sid kulam.
yakaunspec. comp. form ofakanBMpanggilan hormat kepada yang lebih tuaYaka o sukiai dikou gulu tu atahan miinum ong yosido.
yalounspec. comp. form ofalonEnghe, sheBMdiaYalo bo dinot elo monundatang oi.BMDia itu yang pandai memaikan sundatang.synyosido
yambamadj BMmengasah parang dengan meletakkan rata supaya tajamYambam ino dangol ong mangasa supaya alampis ino tarom do dangol, okonko ikuhud.antkuhudEngblunten a knifeBMmenumpulkan parang synlampisEngsharpBMsangat tajam
yasokunspec. comp. form ofasoknEngrice seedBMbenih padiAmu nokotongkop i yasok dahai.EngWe didn't have enough rice seed for our field.BMBenih padi kami tidak mencukupi untuk ladang padi.
yihibunspec. comp. form ofihibvEngpour liquidBMtuangYihib sid ongoponginuman bo ino vaig do sili dino.BMTuangkan ke dalam botol air, air dalam cerek air tersebut.
yindinEngmy motherBMpanggilan bagi ibu, emakYindi bo dino sumakit. Mokiubat okoi ogi diti.EngMy mother is sick. We are going now to the hospital.BMEmak sedang sakit. Kami baru mahu ke hospital.synidiEngmotherBMmama, emak, ibu
yokoiadj EngweBMkamiYokoi diti ulun do mosikim.BMKami ini orang yang miskin.
yokuproEngMe, IBMsayaYoku diti ulun do mosikim.EngI am a poor person.BMSaya adalah orang yang miskin. "Yoku nobo diti, anak di Bagu," ka di Bandis.Eng"As for me, I am a son of Bagu," said Bandis.BM"Sayalah anak lelaki Bagu," kata Bandis.Yoku kondiri o magazau ong vitilon oku no.EngI will cook for myself if I am hungry.BMSaya akan masak sendiri jika saya lapar.
yompikunspec. comp. form ofompikvEngturn, blame somebody elseBMmenyalahkan orang lainYosido do sala nga yompik si dato. Ino amu avantang o buatan.BMDia yang salah tapi tuduh kita pula. Itu sikap yg tidak baik.
yopungunspec. comp. form ofopungadj Engleft behindBMditinggalkanYopung ku si dikau iti siin di Anak, mamanau oku po sid kadai.BMSaya tinggalkan duit Anak kepadamu, saya mahu pergi ke kedai.
yosidonEnghe, sheBMkamu, diaYosido bo minonudsul dohon sid tukad.BMDia yang menolak saya di tangga.synyaloEnghe, sheBMdiaunspec. comp. form ofalo
yotiadj EngthemBMmerekaYoti Anak o varo manuk mahi dot ijuval dioti.BMMereka Anak yang ada ayam yang mereka mahu jual.yoti-otiadj Engonly themBMhanya merekaYoti-oti Edoy iri siumorid KK biano.BMHanya mereka Edoy sahaja yang pergi ke KK hari ini.
yoti-otiunspec. comp. form ofyotiadj Engonly themBMhanya merekaYoti-oti Edoy iri siumorid KK biano.BMHanya mereka Edoy sahaja yang pergi ke KK hari ini.
yuvag-uvagadj