Senarai Inggeris – Rungus


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

d


dadapafather, dad, papaApa, tuhakai oku dilo nizuw.Dad, please knock that coconut down for me from the tree.amaamafather, dadAmu ali-ali it ama ku.My father is not very well.apamanangamaongoama
daggerbaladoudaggerAtarom ong baladou.Dagger is sharp.kipingdaggerAsao po iti kiping, angarol.Tolong asah parang ini, ianya tumpul.rinantitwo edged sword, dagger (lanti)
daily foodihorudaily food, the necessary of the dayMogot no biti nogojian ku diti, ihoru po suvab-suvab.Syukurlah upah yang saya dapat hari ini, cukuplah untuk belanja sehari-harian.
daily life (including food, provision)koposizondaily life (including food, provision)
daily usageponongkogunaanongunadaily usageIti saging, barazit, dangol ko dazap diti barang do ponongkogunaanon do kihorogo ong kodori.Barang-barang seperti saging, dazap dan parang adalah barang kegunaan seharian.kikiitankiitdaily usage (as tools or etc)Nisiombo dikou i dangol di kikiitan ku?Dimana kamu simpan parang yang selalu saya pegang?kokovidan 1
damvokokdamOsogit vaig dino vokok.Air pada pemampan air itu sejuk.
dam of irrigationtimbundam of irrigationKada pimomoi kou sinod timbun do ranau, abpas.Jangan kamu bermain di tembok tanah sawah, nanti runtuh.monibol
dampadamildamildamp, humidOsogit banaton iti banat tu adamil.It's cold to wear this shirt, because it is damp.
dancesumundaiCntprtmongigolsundaidance (women) traditional Rungus danceSumundai oku tu mangandak oku dilo savoku megol.andak 1mongigoltaridanceAvantang ino tari dialo mai tu kovozo dilot uni do longoi.mongigolCntprtsumundaiigoldance (men) in traditional Rungus danceOngokusai megol, susuhuton dit ongoondu do sumundai.sumundaisundaiCntprtmegoldance (of female)Sundai no, imatai ka ilo savo nu nga ohijau ogi megol. Pergilah menari! Lihat, betapa bertenaganya suami kamu menari.siumundaisumundaisazaudance
dance alongandak 1dance along with the male in traditional Rungus dance (mongigol)Andak dilo savo nu sumundai.Dance with your husband!sumundaimagandak
dance by menigoldance by menAvantang igol ong yamai Okunsai. megolmigolmongigol
dance with giring-giringmigondingdance with giring-giring
dancingsiumundaisundaidancing traditional Rungus danceSiumundai oku sid pongivasan kosodop.Saya menari tarian tradisi Rungus semalam.
dandruffkakasscalp, dandruff Akatol itit ulu ku. Ogumu kakas ku.Kepala saya gatal. Kelemumur saya banyak.
dangerous crimeruladangerously bad, dangerous crimeNokosodia oku ma diti manalasai dino rula dikou.Saya sudah bersedia menyelesaikan kejahatan yang dilakukan kamu.ongorula-rula
dangerously badruladangerously bad, dangerous crimeNokosodia oku ma diti manalasai dino rula dikou.Saya sudah bersedia menyelesaikan kejahatan yang dilakukan kamu.ongorula-rula
danglelantaviddangle, hangingPing lantavid banal sinod kolibas om aratu ko ogi.Kamu bergayutlah sana di pokok jambu, nanti kamu jatuh baru kamu tahu.
dangle belowronguluwuluwdangle belowKada kironguluw sinod tingkang, aratu ko.Jangan berjulur pada berandah itu, nanti kamu jatuh.
darekobulunbuluntry, dare, daring, braveKobulun ko ka mintozog mitupak dot olungan?Do you dare swim across the river?osiousioubrave, dare; strong (beverage, tobacco)Osiou ong ikau, to vulanut nga atamaan nu-i manabpo.You are so brave, you even dare to catch a snake!bulundareOsiou mang ikau tu kobulun ko mamatai do vulanut.Kamu seorang yang berani kerana dapat membunuh ular.kobulun
dare to want somethingosugulsugulorang yang berani ke hadapan untuk mendapatkan sesuatu (tidak tahu malu)Osugul mang ino kusai oi, amu no kenginan dilot ondu nga kakal-i monongkengin.This guy is very determined/really pushy. The woman no longer wants him, but he still wants her.
daringkobulunbuluntry, dare, daring, braveKobulun ko ka mintozog mitupak dot olungan?Do you dare swim across the river?
darktuvongdarkTuvong banal sino! Rindingan nu mingkakat ilo politaan.Gelap betul disitu! Kau berdiri pun dihadapan pelita. kimituvongkotuvanganmituvongotuvongotuvong-tuvongtumuvongotuvongtuvongdarkOtuvong iti valai tu aso notutudan o politaan.Rumah ini gelap kerana tiada pelita dinyalakan.Otuvong ma ong aso karan oi.Gelap sekiranya tiada elektrik.abaroubaroudarkAbarou no om nokorikot okoi ogi sid valai.It was just getting dark when we reached the house.orintupnarrow, darkOrintup banal mang itit ongkob oi.Bilik ini sangat sempit.mimbabaroubaroudusk, almost darkMimbabarou no, nga aso koulian dioti antad sid tagad. Nokuro ma?It's getting dark and they still haven't returned from the fields. Why ever not?
dark cloudsmituvongcfkavutmituvongtuvongcloudy, dark cloudsDumarun dati iti tu akapal ino mituvong.The cloud is dark, it will be raining.
darknessbolongingitanbolongdarknessBolongingingitan ong sodop biano. Ontodko asot emot-emot kotuvong.rondomkotuvangantuvongdarknessMonguro ko sinod kotuvangan? Siti kod tingkang tu kipolitaan.Kamu buat apa dalam kegelapan? Mari sini berandah, sebab ada pelita.
dashednidumpaudumpaudashed, smashedNidumpau di Sosong i galas sid onsung nga nababak.Sosong menghempaskan gelas itu pada lesung lalu pecah.