English - Rungus


*
(
>
1
2
3
a
b
'
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

w


wadbinulugu 2unspec. comp. form ofbulugunball, wad, fistful of something Pinilai ku yalo do binulugu do karatas.I threw a ball of paper at him.
wagesuulnwage, earningsSongkuro no suul do sangaddau ilo gumaji ko?Berapalah gaji kamu dalam seharian berkerja.unspec. comp. formmonuulunspec. comp. formsinuulan
wagesgajinsalary, wagesSongkuro no gaji mangasok do sangaddau ong bianono?Berapa upah sehari kerja menyemai padi sekarang?unspec. comp. formgumaji
wages, work forgumajiunspec. comp. form ofgajivwork for wages, to earn moneyGumaji oku mongomot si dioti Majaman ong hari dua.Saya mahu berkerja mencari upah di tempat Majaman pada hari Selasa.
wailkoruduvwail, lament for deadAmu kavasa mogkorudu ong baiko using o minatai.unspec. comp. formmogkorudu
waist bandavaknwaist bandOruol iti avak ku, nosadapan muku-tuku monginsakot biano.Pinggang saya sakit sebab terlalu menunduk memotong rumput sampai ke petang.
waisting timeobolotiunspec. comp. form ofbolotiadj slow, negligent (of work), waisting timeOboloti banal mang ikau minggama-gama oi. You doing homework so slowly.
waitmonginudunspec. comp. form ofinudvwaitMonginud oku po dot ansak ilo ginazau ku om makan oku ogi.Saya tunggu sehingga nasi masak baru sya makan.inudvwaitInudai oku pong muli ko. Mihiza-hiza kito.Tunggu saya jika kamu mahu pulang. Kita balik bersama.unspec. comp. formminonginudunspec. comp. formmonginudunspec. comp. formpinudmagavangunspec. comp. form ofavangvwait, expect, ambushMagavang Yoboi do tambang sid tagad dau.Yoboi mahu mengintai/menunggu rusa lalu di ladangnya hari ini.pinudunspec. comp. form ofinudvwaitPinud po dot oduruk sino, kigamaaon oku po.Tunggu sekijap di sana, saya ada sedikit kerja.avangvblock, prevent, waitAvang sino, dati ong mitalib yalo.Wait/block the way there, she maybe walk over there.unspec. comp. formmagavang
wait forhumarapunspec. comp. form ofharapvexpect, hope, wait forHumarap dot ali-ali kou-i sino.
wait patientlykurotodcfkurod ko, suvaiko, baikokurotodadj wait patientlyunspec. comp. formmongurotod
wait to seeindanvwait to see what would happpenIndanan po nunu kosondoto dialo dilot amu mongining do molohing.
wait to see what would happpen
waitingminonginudunspec. comp. form ofinudvwaitingMinonginud oku kouli kou antad sid badi nga aso koulian dikou.Saya menunggu sehingga kamu balik dari tamu tetapi kamu tidak balik-balik.
waiting patientlymongurotodunspec. comp. form ofkurotodadj waiting patiently
wake uptungagounspec. comp. form oftungagvwake up, raiseTungago yalo pogom.Bangunkan dia untuk duduk.tiumungagunspec. comp. form oftungagvwake up Tiumungag ko bo modop. Ugangahan ko naku do mimot oku tivi.Kamu bangun dari tidur. Kamu rasa saya bisingkah saya menonton TV.tungagvrise up, wake upTungag no, i mamanau ko sumikul.Bangunlah, yang kamu jalan ke sekolah.unspec. comp. formtiumungagunspec. comp. formtungagooposikunspec. comp. form ofposikadj wake up, wakenOposik oku-i hiza di siumondot it ologod o darun diri kosodop.Saya masih berjaga semasa hujan lebat itu turun semalam.posikvwake up, get up, arisePosik kou no modop. Sumuvab no.Bangunlah kamu dari tidur. Hari sudah mahu siang.synrukouunspec. comp. formnoposikunspec. comp. formnoposikanunspec. comp. formoposikunspec. comp. formpinosikan
wakenoposikunspec. comp. form ofposikadj wake up, wakenOposik oku-i hiza di siumondot it ologod o darun diri kosodop.Saya masih berjaga semasa hujan lebat itu turun semalam.
walkminamanauunspec. comp. form ofpanauvwalk, go to, wentMinamanau okoi kumaa sid Kudat biano.We went to Kudat today.mintanaunspec. comp. form ofintanavwalkMintana oku po kumadai ong minsosodop.Saya mahu jalan kaki ke kedai petang nanti.mamanauunspec. comp. form ofpanauvwalkMamanau kito sid Kudat do suvab.Let us go to Kudat tomorrow.pamanauunspec. comp. form ofpanauvwalkPamanau no. eduan ko dioti mamanau.Jalanlah kamu, nanti kamu ketinggalan mereka.intanavwalkIntana no muli ong malan ko no monginud do sakaan.Jalan kakilah balik kalau kamu malas menunggu kereta untuk ditumpang.unspec. comp. formminintanaunspec. comp. formmintanapanauvwalkPanau po ka, mimot oku dilo hakod nu.Jalan dulu, saya mahu tengok kaki kamu berjalan.unspec. comp. formkapanauunspec. comp. formmamanauunspec. comp. formmanau-panauunspec. comp. formminamanauunspec. comp. formmirimpanauunspec. comp. formpamanauunspec. comp. formpapanahonunspec. comp. formpinanauunspec. comp. formpinapanau
walk along corridor of longhouse
walk along longhouseminduzuwunspec. comp. form ofzuzuwvwalk along corridor of longhouseMinduzuw oku po diti tingkang do binatang.Let me just go along the verandah of the long house.
walk at other end of longhouse
walk away
walk bymirimpanauunspec. comp. form ofpanauadj take a scenery, walk by enjoying the atmospheraMirimpanau kito sid badi do minggu.Kami mahu berjalan-jalan di tamu hujung minggu.
walk by enjoying the atmosphera
walk by supporting someone
walk by supporting someone by the armpit