Browse Rungus


a
b
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
v
w
y
z

n


na
nababakbabakEngbrokenBMpecahNababak galas ku tu nokoviliu ku.EngMy dringking glass broken, I slip it down.BMGelas saya pecah kerana terlepas.syndumingkasunspec. comp. form ofdingkas
nababolbobolEnga mouthfullBMmulut yang penuhNababol do kinulat ilo munung di Orong.EngOrong mouth is full with cookies.BMMulut orong penuh dengan kuih.
nabahagi-hagibahagiEngdevidedBMdi bahagi megikut ukuranNabahagi-hagi no laid di Ama ombo it itahak dau sid ulun om ombo i yatag dau kondiri.
nabahandaan
nabambaranbambolabambaranbambolbambolEngexperience inadvertently, unintentionallyBMmengalamiIti kosusaan diti lobi po kopogos mantadko i nabambaran dit angaaki nu.EngThese troubles will be harder for you than what your ancestors experienced.
nabarakatan
nabarambangEngcrack all overBMpenuh retakNabarambang ino gumoroi tu notobbing dot angaanak.BMTempayan itu penuh retak kerana anak-anak telah melanggarnya jatuh.
nabarata
nabpasabpasEngslide, collapse, fall overBMruntuhNabpas it alun-alun sid borud diri tu nazai do dumarun nopo iti pomogunan.BMJalan raya di atas bukit itu runtuh disebabkan hujan yang berterusan.mabpasvfall off (of earth on a bank or steep slope)
nagaasangoosEngabilityBMkesanggupanSongminggu no nagaasan ku dot amu mangakan ginazau.BMSaya hanya berkesanggupan tidak makan nasi selama seminggu.
nagamagamaEngdoneBMsudah dibuatNagama ku no laid it inumon diri sid mija. Bai posurung po sinod ongoulun ong kendakod no yoti.
nagaras
nagasuEnghuntedBMdiburuNagasu no dahai i vogok di nakalabus nga amu nemot dahai.BMKami sudah memburu babi yang terlepas tetapi tidak kami jumpa.
nahagaan
nahajanganhajangEngfound, experiencedBMdidapati, dialamiNahajangan ku no i siin naratu sid sunsud kosodop.BMSaya sudah jumpa duit yang terjatuh di bawah rumah semalam.
nahandaman
naharaganhorogoEngpaidBMharganya sudah dibayarNaharagaan no laid dilo Kina iti manuk nidjuval ku diti baiko amu po nanu dau.BMAyam yang saya jual ini sudah dibayar oleh Cina itu, tetapi dia belum mengambilnya lagi.
nahatas
najadijadiEnghappen, occurBMterjadi, berlakuKuran pong ino no najadi. Atag tu amu oholian kasaad dikou di neksidon kou.BMBagimana lagi kalau itu yang sudah berlaku. Syukurlah kamu tidak cedera parah semasa kemalangan berlaku.
najanganhajangEngconsequnces (of), effected byBMmengalami akibat, kesanAraat najangan nu tu amu ko mongining tiagon do molohing.BMKamu mengalami kesan buruk sebab kamu tidak mendengar apabila ibubapa menegur amu.
najanji
nakagamagamaEngdidBMberbuatOng nakagama oku dot araat si dikau, ompunai oku no.Eng Please forgive me if I did wrong to you.BMMaafkan saya jika saya telah berbuat jahat kepada kamu.
nakahajanghajangEngencounterBMterjumpa, bertembung (secara tidak sengaja)Nakahajang oku do vinalai surun sid tagad ditokou.BMSaya terjumpa rumah penyengat di tengah ladang padi kita.